Organisasjon

DNT er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår visjon er å være en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og travhesten i sentrum! 

Forbund og travlag

Hesten først

Vår virksomhet skal vektlegge den betydningen hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier:

Åpenhet - Tillit - Fair Play - Respekt 

Etiske retningslinjer

Aktuelt

Organisasjon

Styremøte 31. mai

31. mai er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Digitalt informasjonsmøte etter styremøtet utgår denne gangen på grunn av...

Om Det Norske Travselskap