Etikk - en troverdig sport for alle

Norsk travsport skal være et hyggelig sted å være hvor ingen skal føle seg fornærmet, mobbet, ekskludert eller nedverdigende behandlet. Vår virksomhet skal vektlegge den betydning hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. Vår policy er enkelt og greit; Hesten først.

I travsporten er alle velkomne, uavhengig av nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion, alder, kjønn, seksuell orientering og psykiske- og fysiske forutsetninger. Vår holdning og imøtekommenhet kan være avgjørende for om noen velger å bli i travsporten eller ikke. Vi må alle jobbe for å tiltrekke oss nye interessenter og for å beholde våre aktive gjennom å være gode ambassadører for sporten.

Med bakgrunn i dette har DNT etablert et sett med etiske retningslinjer for å skape klare og positive rammer for alle som er med i norsk travsport.
Retningslinjene tydliggjør hva norsk travsport står for og hva vi tar avstand fra. Retningslinjene inneholder følgende informasjon: 

  • Etiske retningslinjer for behandling, trening og konkurranse med travhest 
  • Retningslinjer mot trakassering 
  • Råd mot trusler 
  • Retningslinjer mot seksuelle overgrep i travsporten 
  • Retningslinjer mot diskriminering i travsporten 
  • Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte og aktive i DNT 

Hvis du har vært utsatt for noe eller kjenner til forhold som ikke er akseptable, kan det noen ganger være lettere å henvende seg til en uavhengig person eller instans. Dette kan gjøres anonymt hvis
ønskelig. Dersom du eller noen du kjenner til, det være seg dyr eller mennesker, blir utsatt for noen form for uønsket atferd eller har spørsmål til noen av de ovennevnte temaene, kontakt

Dersom du har vært utsatt for noe som utvilsomt er et lovbrudd, vil det være hensiktsmessig å vurdere om saken bør anmeldes direkte til politiet uten å gå via DNT først.

Etiske retningslinjer for norsk travsport