Høringer

Her publiseres informasjon og/eller dokumenter med innhold som er på høring i DNTs organisasjon.  

Travhesten – en aktiv og holdbar løpshest

Sendt DNTs organisasjon og samarbeidende organisasjoner 5. juni 2024.

Styret i Det Norske Travselskap (DNT) har vedtatt at temaet «Travhesten – en aktiv og holdbar løpshest» skal opp til diskusjon i organisasjonen og i samarbeidende organisasjoner. Les mer her

Innspills- og forslagsfrist er 1. november 2024. 

Reglementshistorikk

Oversikt over tidligere reglementer får du her

Dommer i DNTs selvdømme

Oversikt over dommer i DNTs selvdømme får du her