Høringer

Her publiseres dokumenter med innhold som er på høring i DNTs organisasjon. Eventuelle høringsdokumenter er tilgjengelig under. 

For tiden er det ingen saker ute til høring.