Travhesten – en aktiv og holdbar løpshest

Styret i Det Norske Travselskap (DNT) har vedtatt at temaet «Travhesten – en aktiv og holdbar løpshest» skal opp til diskusjon i organisasjonen og i samarbeidende organisasjoner.

Foto: Hesteguiden.com

Travforbund, travlag (via travforbundene) og samarbeidende organisasjoner har i dag fått tilsendt et brev med diskusjonstema «Travhesten – en aktiv og holdbar løpshest». Temaet er omfattende, og et særlig fokus ønskes rettet mot løpsprogrammet for de yngste hestene.

Brevet inneholder informasjon om bakgrunn for de problemstillinger som ønskes drøftet, herunder unghestprogram og hestens utvikling, balansegangen mellom økonomisk stimuli og dyreetiske hensyn, og utvikling innen de verdier som ligger til grunn for dyrehold.

Basert på bakgrunn for problemstillingene er det lagt opp til konkrete spørsmål som går på løpsprogrammet for de yngste hestene, behandlingsregime, kompetanse og bevisstgjøring, økonomisk stimuli og den allsidige travhesten. Målet må være å stimulere til at våre travhester skal være holdbare og få en lang og sunn løpskarriere. Andre relevante innspill og forslag tilknyttet temaene ønskes også velkommen fra organisasjonen og de samarbeidende organisasjonene.

Innspills- og forslagsfrist er 1. november 2024.

Les også