Min Side

 • Hva er Min Side?

  Min Side er DNT s medlems- og kundeportal. Min Side inneholder informasjon og tjenester for deg som driver med hest registrert i DNT. Se veiledningen som følger.

  Hvem kan få tilgang til Min Side?
  Samtlige personer registrert i DNTs medlemsregister og sportssystem, og med e-post og mobilnummer, kan få tilgang. Altså medlemmer, hesteeiere, lisensinnehavere, trenere, oppdrettere og hingsteholdere.

  Hvordan får jeg tilgang på Min Side?
  For å bli registrert som bruker kan du ta kontakt med DNT’s servicetorg på telefon 22 96 60 00 eller pr e-post; . Servicetorget vil bistå med brukertilgang. Dersom du har glemt passordet ditt, kan du få tilsendt nytt passord på SMS ved å klikke "send meg nytt passord» på innloggingssiden.

  Hva inneholder Min Side?
  Der gis en oversikt over ditt medlemskap i travlag, dine hester og månedsoppgjør. I tillegg gis du en rekke registreringsmuligheter for deg som medlem, samt for hesten din. I tillegg har alle lisensinnehavere med registrerte hester på treningsliste tilgang til nettinnmelding.

  Logg på Min Side

  En innføring i bruk av Min Side:

  En innføring i bruk av nettinnmelding:

   

Registrering

 • Hvordan får jeg registrert føllet mitt?

  DNT er stambokfører begge for varmblods- og kaldblodstravere. Her vil du få informasjon om registrering av føll, sertifiseringspakke og hestepass.

  Vi går ut ifra at hingsteholder har registrert bedekningen av din hoppe. Du vil da kunne registrere føllet selv i Min Side. Opplysningene som du må registrere er fødselsdato og kjønn. Navneforslag kan registreres senere om du ikke har det klart allerede.

  Når føllet er registrert vil du automatisk få tilsendt en sertifiseringspakke fra oss. Denne inneholder signalementsskjema, mikrochip, hårprøvekonvolutter og informasjon om videre gang i sertifiseringsprosessen.

  Hestepasset blir utstedt når hesten har fått navn, signalementet er bekreftet av veterinær, og DNA-analysen er godkjent. Hesten blir ferdig sertifisert når den er grunnvaksinert, og når springseddelen er registrert eller innsendt til DNT. Hingsteholder registrerer springseddel/kvittering i Min Side når avgifter er betalt.

  Logg på Min Side 

  Avls- og registreringsreglementet

 • Hvordan endres eier av hest?

  En endring av eier foregår på en enkel måte via digitalt eierskifte. Har man ikke anledning til å gjennomføre eierskiftet digitalt, kan man gjøre det via innsending av utskriftbart skjema. 

  Ved et salg/kjøp av travhest skal dette meldes til DNT via et eierskifte. Eierskiftet har sin gyldighet fra og med dagen den er godkjent av DNT. Les mer i organisasjonens avls- og registreringsreglement.

  Melding om eierskifte gjøres digitalt. Det digitale eierskiftet krever at både kjøper og selger har epost og BankID på mobil tilgjengelig. I de tilfeller der man ikke kan foreta et digitalt eierskifte må DNT kontaktes for oversendelse av et eierskifteskjema. Vi gjør oppmerksom på at et manuelt eierskifte har høyere registreringsavgift.

  Før selger starter digitalt eierskifte må kjøpers e-postadresse innhentes. Et digitalt eierskifte kan benyttes mellom personer med norsk og svensk bankID, samt dansk NemID. Søknad om stallpseudonym gjøres manuelt. Søknadsskjema får du her

  Slik gjøres et digitalt eierskifte:

  1. Selger fyller ut sine opplysninger, samt kjøpers fornavn, etternavn og e-post. Elektronisk eierskifte sendes så automatisk til kjøper via e-post.
  2. Kjøper mottar eierskiftet på e-post (husk å sjekke «søppelpost»), og fyller ut sine opplysninger. Eierskiftet sendes så automatisk tilbake til selger.
  3. Selger mottar eierskiftet via e-post og signerer ved bruk av BankID.
  4. Kjøper mottar eierskifte fra selger og signerer ved bruk av BankID.
  5. Signert eierskifte sendes automatisk til DNT for behandling.

  Behandling av eierskiftet tar normalt 1-3 virkedager. Ny eier av hest kan hente ut eierbevis via Min Side når eierskiftet er registrert hos DNT. Husk at eierbeviset skal følge hestens pass.

  Start digitalt eierskifte

 • Er hesten min ferdig sertifisert, eller mangler noe. Hva gjør jeg?

  Du vil kunne se om hesten står som usertifisert på DNTs hjemmeside www.travsport.no, eller i Min Side. I Min Side vil du få informasjon om det som eventuelt mangler for ferdig sertifisering. 

  Dersom hesten har fått hestepass (se ovenfor) er det kun vaksinering og innsending av springseddel som gjenstår.

  Logg på Min Side 

 • Hesten min er vaksinert, hvordan skal jeg melde fra om det til DNT?

  Vaksinasjon er påkrevd. Mangler hesten vaksine må du ta kontakt med en veterinær omgående. Les mer om vaksinebestemmelsene her.

  Husk at du vil bli varslet om manglende vaksinasjon i Min Side. Veterinæren skal registrere vaksinasjonen i VetApp. Hvis veterinæren ikke har registrert via VetApp må eier eller veterinær sende skriftlig dokumentasjon til DNT, enten pr. post eller e-post (f.eks. kopi/scan/foto fra passet).

  VetApp

 • Når får jeg hestepasset?

  Alle registrerte hester i DNT får utstedt et pass som skal følge hesten fram til dens død. 

  Kort tid etter vi mottar fødselsmeldingen vil du få tilsendt sertifiseringspakke. Vedlagt i sertifiseringspakken finnes microchip, helsekort, signalementsskjema og konvolutter for innsending av hårprøver (DNA).  Når føllet har fått navn og er identifisert av veterinær, vil hestepasset bli utstedt. DNT sender hestepasset via post.

 • Jeg skal importere en hest til Norge, hva gjør jeg?

  DNT må ha følgende dokumentasjon for å registrere en import: tolldeklarasjon, eksportsertifikat, vaksinasjonsbekreftelse, signalementsbekreftelse og eventuelt foreta en DNA-analyse.
  Vær oppmerksom på de til enhver tid gjeldende regelverk for eksport med tanke på veterinære krav (Mattilsynet og tilsvarende organ i utlandet) og krav fra tollen.

  Les mer om import av hest

  Eierskifte av hest 

  Avls- og registreringsreglementet 

  www.toll.no 

  www.mattilsynet.no 

 • Jeg skal eksportere en hest fra Norge, hva gjør jeg?

  Du benytter DNTs eierskifteskjema. Selger skal signere som selger med navn og kontaktinformasjon. Ny eier signerer som kjøper. Deretter fyller du i rubrikken som spør hvilket land hesten skal registreres i. Vær oppmerksom på gjeldende regelverk for eksport med tanke på veterinære krav (Mattilsynet/tilsvarende organ i utlandet), og krav fra tollen. 

  Mer informasjon om eksport

  Eierskifte av hest 

  Avls- og registreringsreglementet 

  www.toll.no 

  www.mattilsynet.no 

 • Kan man endre navn på hesten?

  Ja, med noen forbehold. Les mer.

  For å kunne endre navn må hesten være ustartet, ikke meldt i løp (offentliggjort i program) og ikke vært på utstilling. Hopper kan ikke være bedekt.
  Dersom hesten har et registrert oppdretternavn kan du ikke fjerne dette fra hestens navn, men du kan endre eventuelt andre navn. DNTs reglementet for hestenavn er gjeldende også ved endring. Navnendring meldes skriftlig fra eier til DNT, og eventuelt et utstedt hestepass må vedlegges.

  Les Avls- og registreringsreglementet (§2-3 Hestens navn)

 • Hvordan fungerer leieavtale på hest?

  Leie gjelder kun unghester og løpshester, og ikke avlshopper. Les mer.

  Leieavtaler kan kun registreres på hest i trening/som skal gå travløp, ikke avlshopper. Som leietaker kan det registreres én ansvarlig person eller ett firma.
  Leietaker vil da fungere som ansvarlig for hesten i leieperioden. Leieavtale føres på fastsatt skjema og har varighet på ett år dersom ikke annet er angitt på skjemaet. Se mer informasjon på skjemaets side 2.

  Skjema for leieavtale

 • Hesten er avlivet, hvordan melder jeg ifra om det?

  Er hesten avlivet så skal det registeres i DNTs sportssystem.

  Ansvarlig eier av hest registrerer at hesten er død i Min Side. Tilgang til å registrere dette får man på hestens profil, som man har tilgang til under hver hesteeiers liste over eide hester. Hvis man ikke kan bruke digital plattform, sendes en skriftlig melding til DNT. 

  Logg på Min Side

  Kontakt DNT

 • Hva kreves for et eierskifte hvis eier av hesten er død?

  Ved innsending av skifteattesten kan arvingene signere på DNTs dokumenter på vegne av den avdøde.

  Les mer om eierskifte 

Avl

Veterinær

 • Jeg har spørsmål om VetApp, hvem kontakter jeg?

  Har du spørsmål om VetApp, innlogging, ny bruker, feilmeldinger, eller andre henvendelser?
  Send en epost til Miriam Strand

  Har du glemt passordet ditt?
  Hvis du har glemt passordet ditt trykker du på «Innlogging for veterinær». Under «Logg inn» står det «Glemt passord». Trykk på denne knappen, deretter legger du inn brukernavn (ditt mobilnummer), fødselsdato og mobilnummeret en gang til. Trykk deretter på «Generer passord». Etter kort tid vil du få tilsendt en sms med nytt passord som du benytter for å logge inn. Brukernavnet er fremdeles ditt mobilnummer.

  Gjelder henvendelsen feilregistrering av vaksiner, vaksiner som er lagt inn i feil rekkefølge eller på feil dato, registrering av feil vaksinetype, e.l.?
  Send epost til

  Merk at noen dagers behandlingstid må påregnes.

 • Hvordan ta i bruk VetApp til vaksineregistrering?

  Alle veterinærer med norsk autorisasjon kan søke om å få tilgang til vaksineregistrering i VetApp
  Alt du trenger å gjøre er å fylle ut vårt søknadsskjema, samt sørge for at du er oppdatert på DNTs til enhver tids gjeldende Antidopingreglement, Forbuds- og karenstidsbestemmelser, samt DNTs Vaksinebestemmelser.

  Veterinær med midlertidig lisens
  Veterinærer med midlertidig veterinærlisens/autorisasjon vil få inndratt tilgangen til VetApp når den midlertidige lisensen utløper. For å få ny tilgang ved fornyet lisens må det sendes en epost til DNTs kontaktperson for VetApp med informasjon om autorisasjonsnummer.

  Gå til søknadsskjema for VetApp

 • Hvordan registrere vaksiner i VetApp?

  Når du som veterinær har mottatt innloggingsinformasjon kan du registrere vaksiner:

  • For å registrere vaksine på én enkelt hest trykker du på «Registrere vaksine». Søk opp hesten (man kan søke på hele eller deler av navnet) og trykk «Velg for vaksinering». Deretter velges korrekt dato (dagens dato kommer automatisk opp) og vaksinetype før man trykker på «Send».

  • Har du vaksinert flere hester samtidig hos samme trener, går det raskere å benytte «Stallvaksinering».
   Søk opp treneren (man kan søke på hele eller deler av navnet), velg dato (dagens dato kommer automatisk opp), velg vaksinetype på hver enkelt hest du har vaksinert samme dag, scroll opp igjen og trykk på «Send».

  • Vaksiner skal registreres både i hestens pass og i VetApp så raskt som mulig etter at vaksineringen er utført.

  • Hver kveld vil du motta en epost med oversikt over hvilke hester du har registrert vaksinasjon på via VetApp den dagen.

 • Jeg skal registrere flere vaksiner på samme hest

  I utgangspunktet skal vaksiner registreres fortløpende til DNT, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å registrere flere av hestens vaksiner i VetApp samtidig, dersom dette ikke allerede er rapportert inn.

  Dersom man er nødt til å registrere flere vaksiner på samme hest i VetApp, er det viktig at disse legges inn i riktig rekkefølge med de eldste vaksinene først og nyeste vaksine til slutt.

  Dersom du ved en feil registrerer den nyeste vaksinen først og ønsker å legge inn en eldre vaksine, må du sende en epost til og be om at eldre vaksiner registreres.

  Eventuelle feilregistreringer (feil vaksinedato, feil hest som er registrert vaksinert, eller feil vaksinetype) skal meldes til snarest mulig.

 • Hvordan registrerer jeg vaksinasjon av ponni?

  Vaksinasjon av ponni

  På nåværende tidspunkt er det dessverre kun trav- og galopphester som ligger inne i systemet. VetApp kan derfor ikke benyttes for å registrere vaksiner på løpsponnier foreløpig.

  Send inn ponnivaksine på