Import av hest

Har du importert en travhest og ønsker den norskregistrert? Hva er forskjell på endelig og midlertidig import?

Hvis du har en hest som bare skal være midlertidig i Norge (f.eks. leid en hest i utlandet, etc) er det kun tre ting du trenger å ordne. Det ene er at du må sende inn en kopi av midlertidig tolldeklarasjon, det andre er at du må bestille et midlertidig eksportsertifikat fra sentralforbundet i landet der hesten er registrert. Det siste er oversikt over hestens vaksiner.

Vær oppmerksom på at det er tidsbegrensning på midlertidige innførsler. Deklarasjonene fra tollen har en gyldighet på 12 mnd og et midlertidig eksportsertifikat har gyldighet på 6 mnd.

Endelig/definitiv import
Hvis du derimot har kjøpt og skal omregistrere en hest til norsk, er det litt mer papirarbeid involvert.

For å sertifisere en importert hest krever vi følgende:

  • Definitivt eksportsertifikat - bestilles av selger hos sentralforbundet i hestens hjemland
  • Søknad om sertifikat for travere – dette er et signalementsskjema som veterinær i Norge og importøren skal signere på. (Dette får du tilsendt av oss)
  • Hårprøver - kun fra hopper og hingster. Dette gjøres samtidig med søknadsskjemaet ovenfor
  • Vaksineoversikt og evt. løpshistorikk – dette får vi ofte fra sentralforbundet i hestens hjemland
  • Innførselsdeklarasjon (endelig innfortolling). Du må selv sørge for å sende dette inn til oss.

Hesten er starberettiget så snart vi har mottatt og registrert eksportsertifikatet, innførselsdeklarasjonen, vaksiner og løp – dette gjelder både midlertidig og endelig import.

Prisliste for våre tjenester