Organisasjon

DNT - en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og travhesten i sentrum!

Hesten som ressurs

Hesten først

Vår virksomhet skal vektlegge den betydningen hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier:

Åpenhet - Tillit - Fair Play - Respekt 

Etiske retningslinjer

Aktuelt

Organisasjon

Gulrotandelen 2023

Gulrotandelen er Norsk Rikstotos «grasrotandel» til travlag som etablerer «På lag»-spill i sin regi. I 2023 har de travlagene som er med samlet fått utbetalt 333.615 kroner.
Organisasjon

Styremøte 8. februar

8. februar er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Du kan også melde deg på digitalt informasjonsmøte som avholdes etter...

Om Det Norske Travselskap