Organisasjon

DNT er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår visjon er å være en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og travhesten i sentrum! 

Forbund og travlag

Hesten først

Vår virksomhet skal vektlegge den betydningen hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier:

Åpenhet - Tillit - Fair Play - Respekt 

Etiske retningslinjer

Aktuelt

Organisasjon

Avtale om medierettigheter

Styrene i Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Galopp (NG) og Norsk Rikstoto (NR) har godkjent fremforhandlet avtale om medierettigheter, som omfatter lyd, bilde og sportsdata fra trav- og galoppløp...
Organisasjon

Ungdomssamling i oktober

Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter ønsker velkommen til ungdomssamlingen «Sammen om hesten» på Norsk Hestesenter 3-6. oktober.

Om Det Norske Travselskap