Hesten først

Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet.