Hesteeier

Kontaktskjema - Min Side

Eierskifte på hest - digitalt

Eierskifte på hest - manuelt skjema

Søknadsskjema for stallpseudonym

Kontobrev

Leieavtale (registreringsskjema)

Bruksanvisning for opprettelse av eFaktura

Avtale om oppstalling og trening (profesjonelle trenere)

Forslag til leiekontrakt (kan ikke benyttes for å registrere en leieavtale i DNT)

Forslag_til_leiekontrakt_avlshoppe

Forslag til kontrakt for bedekning
(Forlaget er utarbeidet av DNTs avlskomitè etter anmodning fra DNTs styre)

Forslag til andelslagskontrakt

Erstatning og forsikringsordninger

Oversikt forsikringer

Det Norske Travselskap har Gjensidige Forsikring som sin forsikrings-samarbeidspartner og følgende forsikringsnummer er gjeldende for de kollektive avtaler som berører aktiv sport/arrangementer i DNT-regi.

  • Ansvar for arrangement: 76777535
  • Ansvar for travhest/ponni: 77684410
  • Ulykkesforsikring for besøkende: 81265604
  • Ulykkesforsikring deltagende utøver: 80935893

Ved spørsmål om avtalene eller hendelser som kan være aktuelle for en forsikringmessig vurdering bes man kontakte enten Gjensidige Forsikring på telefon-nummer: 915 03 100 eller travsportens forsikringskontakt: Jan-Inge Ringen(Norsk Trav) på 95 99 35 33 eller e-post: 

Mulktefondets vedtekter