Erstatning og forsikringsordninger

Oversikt forsikringer

Det Norske Travselskap har Gjensidige Forsikring som sin forsikrings-samarbeidspartner og følgende forsikringsnummer er gjeldende for de kollektive avtaler som berører aktiv sport/arrangementer i DNT-regi.

  • Ansvar for arrangement: 76777535
  • Ansvar for travhest/ponni: 77684410
  • Ulykkesforsikring for besøkende: 81265604
  • Ulykkesforsikring deltagende utøver: 80935893

Ved spørsmål om avtalene eller hendelser som kan være aktuelle for en forsikringmessig vurdering bes man kontakte enten Gjensidige Forsikring på telefon-nummer: 915 03 100 eller travsportens forsikringskontakt: Jan-Inge Ringen(Norsk Trav) på 95 99 35 33 eller e-post: 

Mulktefondets vedtekter