Tollgaranti for avlshopper som skal til Sverige for bedekning

Skal du bedekke en norsksertifisert hoppe i Sverige? Da kan Det Norske Travselskap hjelpe deg med tollpapirer.

Tollpapirer må bestilles på Min Side ca. en uke før avreise, og du vil få tilsendt følgende:

  • en svensk tollgaranti (Intyg för norskt sto för avel), som er gyldig ut september måned.
  • en kopi av tolldeklarasjonen for utreise av Norge - den må benyttes innen 10 dager etter utstedelsen
  • en blank deklarasjon til bruk for innreise til Sverige samt en forklaring på hvordan dette gjøres.

Du må selv ta kontakt med Mattilsynet (tlf.: 22 40 00 00) for å få utstedt en veterinærattest for grensepassering (attesten må ikke være eldre enn 48 timer ved grensepassering).

Disse dokumentene sendes til deg på e-post og disse må forevises sammen med veterinærattesten og hestepasset på tollstedet.

Når hoppen skal hjem igjen må du selv ta kontakt med tollen (eller evt. et spedisjonsfirma) i god tid før avreise. Vi kan ikke deklarere inn hester som har vært i utlandet for å bli bedekt.

Husk at du også denne gangen må ha med veterinærattest for grensepassering, hestepass samt tolldeklarasjonen for hestens innreise til Sverige.

Min Side

Min Side er DNT s medlems- og kundeportal. Portalen inneholder informasjon og tjenester for deg som driver med hest registrert i DNT.

Hjelp til innlogging? Kontakt DNT på