Organisasjonshåndbok

En veileder for travlag i Det Norske Travselskap.

En organisasjonshåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om travlaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i laget. Dette er en veileder for å lage en slik organisasjonshåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste lag har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted som er lett å finne.

Teksten i veilederen er laget slik at travlaget noen steder må gjøre egne avklaringer på områder der det er viktig at hele laget har en felles forståelse og praksis. Deler av veilederen foreslår konkret tekst eller en rutine som laget kan benytte slik den er. Vedleggene til organisasjonshåndboka kan laget velge å benytte dersom dere ikke har egne maler eller rutiner på de områdene vedleggene gjelder. Laget kan også legge inn egne regler, rutiner og maler så lenge de er innenfor DNTs lov. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel, kan dere fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres travlag.

De fleste søker kun den informasjonen som de har behov for, og ikke alt annet. Derfor er deler av innholdet laget direkte til de viktigste målgruppene. 

DNT håper den vil være til hjelp og bli brukt aktivt!

Last ned håndbok i word-fil 

Last ned håndbok i PDF-fil