Lover og regler

Det Norske Travselskap styres i samsvar med de vedtektene som organisasjonen selv har.

For DNT og travsporten i Norge fastsettes disse vedtektene i DNTs lov, som gjelder for alle organisasjonsledd og aktivitet organisert under DNT. Loven vedtas av DNTs generalforsamling.

Videre er det utarbeidet en rekke reglementer og bestemmelser innenfor DNTs virksomhetsområder, slik som Løpsreglementet, Antidopingreglementet og Lisensbestemmelsene. Reglementer og bestemmelser vedtas av styret i DNT.

Se DNTs lov, reglementer og bestemmelser her: 

Lover, reglementer og planer