2024

Sakslisten til styremøte publiseres en uke før møtet. Forhåndsuttalen publiseres senest to dager før styremøtet og inneholder en oppsummering av hva sakene inneholder. Protokollen publiseres når den er signert. Ved ekstraordinære styremøter publiseres normalt bare protokollen fra møtet.

Møte 6:

 1. Saksliste
 2. Forhåndsomtale
 3. Protokoll

Møte 5:

 1. Saksliste
 2. Forhåndsomtale
 3. Protokoll

Møte 4:

 1. Saksliste
 2. Forhåndsomtale
 3. Protokoll

Møte 3:

 1. Saksliste
 2. Forhåndsomtale 
 3. Protokoll

Møte 2:

 1. Saksliste 
 2. Forhåndsomtale 
 3. Protokoll

Møte 1: 

 1. Saksliste
 2. Forhåndsomtale 
 3. Protokoll 

2023

Møte 16:

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale
 3. Protokoll

Møte 15 (ekstraordinært):

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale
 3. Protokoll

Møte 14: 

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale
 3. Protokoll

Møte 13 (ekstraordinært): 

 1.  
 2.  
 3. Protokoll

Møte 12:

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale 
 3. Protokoll

Møte 11:

 1. Saksliste 
 2. Forhåndsuttale 
 3. Protokoll

Møte 10:

 1. Saksliste 
 2. Forhåndsuttale
 3. Protokoll

Møte 9:

 1. Saksliste 
 2. Forhåndsuttale 
 3. Protokoll

Møte 8 (ekstraordinært):

 1.  
 2.  
 3. Protokoll

Møte 7:

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale 
 3. Protokoll

Møte 6 (ekstraordinært):

 1.  
 2.  
 3. Protokoll

Møte 5:

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale
 3. Protokoll

Møte 4: 

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale 
 3. Protokoll

Møte 3: 

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale 
 3. Protokoll

Møte 2: 

 1. Saksliste 
 2. Forhåndsuttale 
 3. Protokoll

Møte 1: 

 1. Saksliste
 2. Forhåndsuttale 
 3. Protokoll