Hvordan endres eier av hest?

En endring av eier foregår på en enkel måte via digitalt eierskifte. Har man ikke anledning til å gjennomføre eierskiftet digitalt, kan man gjøre det via innsending av utskriftbart skjema. 

Ved et salg/kjøp av travhest skal dette meldes til DNT via et eierskifte. Eierskiftet har sin gyldighet fra og med dagen den er godkjent av DNT. Les mer i organisasjonens avls- og registreringsreglement.

Melding om eierskifte gjøres digitalt. Det digitale eierskiftet krever at både kjøper og selger har epost og BankID på mobil tilgjengelig. I de tilfeller der man ikke kan foreta et digitalt eierskifte må DNT kontaktes for oversendelse av et eierskifteskjema. Vi gjør oppmerksom på at et manuelt eierskifte har høyere registreringsavgift.

Før selger starter digitalt eierskifte må kjøpers e-postadresse innhentes. Et digitalt eierskifte kan benyttes mellom personer med norsk og svensk bankID, samt dansk NemID. Søknad om stallpseudonym gjøres manuelt. Søknadsskjema får du her

Slik gjøres et digitalt eierskifte:

  1. Selger fyller ut sine opplysninger, samt kjøpers fornavn, etternavn og e-post. Elektronisk eierskifte sendes så automatisk til kjøper via e-post.
  2. Kjøper mottar eierskiftet på e-post (husk å sjekke «søppelpost»), og fyller ut sine opplysninger. Eierskiftet sendes så automatisk tilbake til selger.
  3. Selger mottar eierskiftet via e-post og signerer ved bruk av BankID.
  4. Kjøper mottar eierskifte fra selger og signerer ved bruk av BankID.
  5. Signert eierskifte sendes automatisk til DNT for behandling.

Behandling av eierskiftet tar normalt 1-3 virkedager. Ny eier av hest kan hente ut eierbevis via Min Side når eierskiftet er registrert hos DNT. Husk at eierbeviset skal følge hestens pass.

Start digitalt eierskifte