Høringer

Her publiseres dokumenter med innhold som er på høring i DNTs organisasjon. Eventuelle høringsdokumenter er tilgjengelig under. 

For tiden er det ingen saker ute til høring. 

Reglementshistorikk

Oversikt over tidligere reglementer får du her

Dommer i DNTs selvdømme

Oversikt over dommer i DNTs selvdømme får du her