Ekstraordinær generalforsamling i DNT

Med bakgrunn i at to styremedlemmer har trekt seg fra styret i DNT, har styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i DNT 3. oktober.

Etter at DNT avholdt sin generalforsamling 1. juni har to styremedlemmer trukket seg fra styret. Styret har med denne bakgrunn bestemt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i DNT 3. oktober, og valgkomiteen vil bes igangsette arbeid med forslag til nye kandidater.  

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil avholdes digitalt i Microsoft Teams. DNT kommer tilbake med innkalling.

Les også