DNTs lov er oppdatert

DNTs lov er oppdatert etter DNTs generalforsamling 2024.

Oppdateringen inkluderer «nye» lovendringer som er en konsekvens av lovendringen, lovhenvisninger, redaksjonell gjennomgang om bruk av ordet «antidoping», lovnorm for hhv. travforbund og travlag, samt ny generalforsamlingsvedtatt instruks for kontrollkomiteen.    

Oppdatert lovbok, inkludert lovnorm for henholdsvis travforbund og travlag, er tilgjengelig under «Lover, reglement og planer» på travsport.no. Gå til siden ved å trykke her.

Endringene er som nevnt i henhold til generalforsamlingens vedtak, og du kan se vedtakene i protokollen fra generalforsamlingen.

DNTs lovbok, inkludert lovnorm for travforbund og travlag, vil i år kun komme i elektronisk utgave.

Les også