Avtale om medierettigheter

Styrene i Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Galopp (NG) og Norsk Rikstoto (NR) har godkjent fremforhandlet avtale om medierettigheter, som omfatter lyd, bilde og sportsdata fra trav- og galoppløp i Norge.

Illustrasjonsfoto. Foto: Hesteguiden.com

Den nye Pengespilloven, med tilhørende forskrift, har fordret at innholdet i avtale om trav- og galoppsportens medierettigheter måtte endres fra tidligere inngåtte avtaler. Det er nå oppnådd enighet om teksten i en ny avtale.

Partene har gjennom forhandlinger lykkes med å stadfeste det viktige prinsippet om at det er DNT og NG (Sporten) som er eier og forvalter av rettighetene til lyd, bilde og løpsdata fra trav- og galoppsporten i Norge.

Sporten skal ha en aktiv rolle ved inngåelse av nye avtaler om spill på norske trav- og galoppløp med internasjonale partnere. I den grad NR benytter rettighetene for distribusjon utenfor Norge, har Sporten en opsjon på særskilt vederlag for dette. Sporten har startet et arbeid for å undersøke innretningen på en slik opsjon.

Den godkjente avtalen har en varighet ut 2026.

- Vi er glade for at Sporten og spillselskapet kom frem til et anbefalt avtaleforslag, og berømmer partene for innsatsen og viljen til å komme til enighet, uttaler styrelederne i DNT og NG.

Les også