Endring i styret

Sindre L. Nyeng har informert om at han trekker seg fra styret i DNT med virkning fra 1. august.

Sindre L. Nyeng. Foto: Hesteguiden.com

Under styremøte 5. juli informert Sindre L. Nyeng at han må trekke seg fra styret i DNT. Bakgrunnen for dette er at Nyeng har fått seg ny jobb i BDO. BDO er revisor for DNT og deres interne retningslinjer tillater ikke ansatte å inneha formelle verv hos kunder av selskapet.

- Vi takker Sindre for innsatsen i organisasjonen, og ønsker han lykke til i ny jobb! Selv om Sindre ikke kan fortsette sin formelle rolle i organisasjonen, har vi avklart at han kan fortsette sitt engasjement til arbeid med utviklingskonferanse og det er vi glade for, forteller styremedlem Erik Skjervagen.

Ekstraordinær generalforsamling

Siden generalforsamlingen 1. juni har to styremedlemmer trukket seg fra sine styreverv (Sindre L. Nyeng og Margrete Dysjaland). Styret har med denne bakgrunn bestemt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i DNT 3. oktober, og valgkomiteen vil bes igangsette arbeid med forslag til nye kandidater.  

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil avholdes digitalt i Microsoft Teams. DNT kommer tilbake med innkalling.

Les også