2023

Organisasjon

Budsjett 2024

DNTs budsjett for neste år vil endelig vedtas på første styremøte i 2024. Styret har imidlertid allerede nå vedtatt enkelte budsjettposter samt gitt generelle innspill.