2022

Åpningstid i julen

DNT holder stengt mandag 2. juledag. Åpningstiden ellers i romjulen er kl. 09:00 - 15:00.
Organisasjon

Påtalebeslutning

DNTs Påtalekomité behandler saker om brudd på DNTs regelverk, og beslutter om det i slike skal reises påtale til DNTs Domskomité.