Styremøte 3. mai

3. mai er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Du kan også melde deg på digitalt informasjonsmøte som avholdes etter styremøtet.

Foto: Hesteguiden.com

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 3. mai skal styret behandle fem vedtakssaker og bli orientert om 13 andre saker.

Husk at du kan melde deg på styrets digitale informasjonsmøter etter styremøtet. Mer informasjon om dette får du nederst i denne saken.

Vedtakssaker

Vedtakssakene starter med regnskapsrapport per 31. mars. Rapporten viser et underskudd på 8,2 millioner kroner per 1. kvartal, hvilket er 1,8 millioner kroner bedre en budsjettert. Det positive avviket skyldes at inntektene fra pengespill på hest er bedre enn det budsjetterte tilskuddet.

Sak nummer to gjelder forslag til DNTs generalforsamling 1. juni. Her skal styret ta stilling til alle sakene (forslagsheftet), med unntak av de oppgavene som tilfaller valgkomiteen.

Sak nummer tre omhandler avlssituasjonen av norskfødt travhest. DNT har mottatt henvendelse fra landets hingsteholdere som varsler betydelig lavere interesse for oppdrett av begge raser. Avlskomiteen i DNT diskuterte henvendelsen fra hingsteholderne 24. april og de ser også med bekymring på situasjonen. Styret vil bli presentert henvendelsen fra hingsteholderne, samt avlskomiteen sin behandling av saken, med forslag til mulige tiltak.

Sak nummer fire heter «Prosess: Aktiv og holdbar løpshest» og er en oppfølgning av sak 8-16/23. I nevnte sak fattet styret vedtak om å initiere en diskusjon i organisasjonen samt andre aktuelle organisasjoner og komiteer, med mål om å redusere presset på unghestene. Styret skal i denne saken vurdere forslag til videre prosess.

Siste vedtakssak omhandler terminlisten 2025, der styret skal behandle forslag til fremdriftsplan.

Orienteringssaker

Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om status i hestepopulasjonen, aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Siden forrige styremøte er det avholdt flere møter i komiteer og utvalg, som styret vil bli orientert om (orienteringssakene tre, fire, fem og seks).

DNT har i mars og april gjennomført organisasjonskurs for styremedlemmer i travlag. Totalt har over 150 styremedlemmer deltatt på de i alt 10 forbundsvise kursene, samt ett webinar. Styret vil få presentert resultater fra evaluering av kurset.

Orienteringssaken om avlsstall gjelder siste status i arbeidet med konseptet. Avlsstall skal etableres som en stiftelse og det gjennomføres stiftelsesmøte 30. april.

Styreleder i Bjerke Travbane Eiendom vil under orienteringssak 11 gi styret en statusrapport om utviklingen av tomteområdene knyttet til selskapet.

Utover dette vil det orienteres om status i arbeid med lyd- og bilderettigheter, samt årsberetninger fra henholdsvis Norsk Rikstotos og Norsk Hestesenter.

Delta på digitalt informasjonsmøte

Etter styremøtene kan medlemmer delta på digitalt informasjonsmøte. Møtene vil omhandle saker fra styremøtet og eventuelt annen aktuell informasjon.

Medlemmer som ønsker å delta på informasjonsmøtet kan registrere seg i Min Side. I Min Side har medlemmer fått en ny meny som heter «DNT informasjon». Her kan man gå inn på «styrets digitale informasjonsmøter» og registrere seg. Når man er registrert vil man motta e-post med tilgang til informasjonsmøter som gjennomføres i Microsoft Teams. Tidspunkt for møtene vil annonseres samtidig som forhåndsuttalen til styremøtene publiseres.

Det vil gjøres opptak av samtlige informasjonsmøter, som tilgjengeliggjøres i møtearkivet under samme meny i Min Side. Det betyr at medlemmer til enhver tid kan gå inn i Min Side og gjøre seg orientert om tidligere avholdte informasjonsmøter.

Informasjonsmøte etter kommende styremøte gjennomføres mandag 6. mai kl. 18.00. Logg på Min Side for å registrere deg her. Trenger du hjelp til pålogging? Kontakt oss på .

Min Side

Min Side er DNTs medlems- og kundeportal. Min Side inneholder informasjon og tjenester for deg er medlem og som driver med hest registrert i DNT. 

Trenger du hjelp til pålogging? Kontakt oss på .

Les også