Prinsesse Märtha Louises pokalløp

Prinsesse Märtha Louises Pokalløp kjøres for 3-årige norskfødte hester på Biri Travbane i juli/august hvert år.

 

Løpet har vært kjørt siden 1985. Den første ugaven ble vunnet av Tom Pedro. En egen hoppeavdeling ble innstiftet i 1989. Den gang vant Glad Suit. 

Finaleløpene kjøres med garantert førstepremie på minimum kr 300.000. Det er lik premiering i åpen klasse og hoppeavdeling.

Løpene kjøres med egne kvalifiseringsløp, som avvikles cirka to uker før finalene.

For å være innmeldingsberettiget til kvalifiseringsløp må samtlige innskudd være betalt.

Innskuddene belastes slik: 

Alder

Terminfrist

Termininnskudd

1 år

31. oktober

800

2 år

31.mars

800

2 år

30.september

1 200

3 år

30.april

1 500

 

Innmeldingsgebyr kvalifiseringsløp       kr 1.500,-