Biri Oppdretningsløp

Biri Oppdretningsløp - tidligere Vikodden Oppdretningsløp - er kjørt siden 1962. Løpet kjøres for 3-årige kaldblodshester.

Mens løpet historisk ble kjørt samtidig som Märtha Louises pokalløp for varmblodshestene under Biris sommerstevne, har det de siste årene blitt kjørt under kaldblodshelgen på høsten.
Flere av våre fremste kaldblodsprofiler har vunnet Biri Oppdretningsløp, blant dem Moe Odin og Lannem Silje. I de fem årene fra 2018 til 2022 kom samtlige vinnere fra Øystein Tjomslands stall.
Hovedløpet kjøres med garantert førstepremie på minimum kr 300.000.

Det kjøres ikke egne kvalifiseringsløp til løpet, men uttak til finaleløp gjøres etter eget rangeringssystem basert på hestenes totale grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp.

For hester som ikke kommer med i hovedløpet arrangeres det eget trøsteløp.

Innskuddene belastes etter følgende mønster;

Alder

Terminfrist

Termininnskudd

1 år

31.oktober

800

2 år

31.mars

800

2 år

30.september

1 200

3 år

30.april

1 500

 

Innmeldingsgebyr kvalifiseringsløp       kr 1.500,-

Hester som ikke får plass i hovedløpet vil ikke ilegges innmeldingsgebyr.

Deltagere i Biri Oppdretningsløp blir tatt ut etter følgende regler:

Dersom to eller flere hester oppnår samme rangering, vil beste resultat i siste start, deretter neste start etc. bli lagt til grunn for innbyrdes rangering. Dersom dette også er likt foretas loddtrekning.

1: Dersom 12 eller færre hester melder går alle til hovedløpet.

2: Dersom 13 - 15 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. De øvrige meldte får tilbakebetalt sine innskudd.

3: Dersom 16 - 20 hester meldes, går de 10 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Trøsteløpet vil ha en 1.premie på kr.40.000

4: Dersom 21 - 24 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Trøsteløpet vil ha en 1.premie på kr.40.000

5: Dersom 25 - 36 hester meldes, går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles trøsteløp for øvrige meldte hester. Antall hester fordeles så likt som mulig på to trøsteløp, hvert med en 1.premie på kr.30.000.

6: Dersom det meldes mer enn 36 hester går de 12 høyest rangerte til hovedløpet. Det avvikles et nødvendig antall trøsteløp for øvrige hester hvert med en 1. premie på kr 30.000.