Antidopingarbeid

Som det fremgår av Det Norske Travselskaps antidopingreglement kan dopingkontroll gjennomføres uten forvarsel både før og etter løp, men også utenom løpsavvikling; for eksempel i form av et uanmeldt stallbesøk. Kontrollene kan gjennomføres både av Det Norske Travselskap (DNT) eller av andre organisasjoner eller personer bemyndiget av DNT. Slike uanmeldte dopingkontroller er et viktig ledd i arbeidet med å øke fokuset på hestevelferden. Det er viktig å huske at karenstider og behandlingsrestriksjoner er satt for å beskytte hesten. Dersom en hest som er meldt til løp blir skadet eller trenger behandling skal denne strykes før, eller umiddelbart etter behandling.

Rutiner ved dopingkontroll etter løp
Melding om dopingkontroll gis vanligvis når hesten kjører ut av banen. Ansvarlig innmelder eller annen representant (over 16 år) for hesten skal være tilstede ved dopingprøveuttak. Derfor er det viktig at hestens ansvarlige trener har med seg tilstrekkelig antall medhjelpere i tilfelle man velges ut til dopingkontroll.

Hestens ansvarlige trener skal påse at dopingkontrolløren hele tiden kan holde hesten under oppsyn etter melding om dopingkontroll. Dopingkontrolløren skal ikke behøve å «springe for livet» for å holde tritt med hesten. Frakjøring av dopingkontrollør anses som «å unndra seg dopingkontroll på annen måte» og er et brudd på DNTs antidopingreglement, jfr. DNTs dopingreglement § 3 (1) f) og g). Dersom kusken skal rekke neste løp og har dårlig tid kan dopingkontrollør/stevneveterinær gi beskjed til dommertårn slik at kusken ikke bøtelegges om han kommer for sent.

Det gis anledning til nedskritting/nedjogging i inntil 10 minutter, men hesten skal overvåkes av dopingkontrolløren. I henhold til DNTs dopingreglement skal hestepass fremvises, og helsekort framvises og kopieres ved dopingkontrollen. Bakgrunnen for dette er at hestens identitet skal kontrolleres sammen med evt. opplysninger om medisiner, og alle behandlinger skal være ført i helsekortet ved prøveuttak. Manglende pass, og/eller helsekort medfører bøtelegging.

Som regel vil det tas urinprøve av hesten, men blodprøver kan i noen tilfeller tas i stedet eller i tillegg. Hårprøver kan også være aktuelt å ta.

Prøvene analyseres ved et godkjent laboratorium og DNT får svar på prøven 3-4 uker etter at prøven er tatt. Liste over hester som har avgitt negativ prøve legges ut på DNTs nettsider 4-6 uker etter at prøven er tatt. Ikke alle prøver analyseres umiddelbart - noen sendes til spesialanalyser eller fryses ned. Nedfrosne prøver vil ikke komme med på listene som legges ut. Dersom prøven er positiv vil man få beskjed. Les mer her om saksgangen ved en positiv dopingprøve.

Rutiner ved ekstraordinær dopingkontroll før eller etter løp
For å påvise bruk av enkelte forbudte metoder eller stoffer, slik som for eksempel «Milkshake», kan man ta dopingprøven før løpet i stedet for etter. Hestene kan også holdes igjen inntil 3 timer etter løp for prøvetaking - hestens representant må derfor alltid ha en "plan B" for hjemreise, i tilfelle hesten tas ut i slik dopingkontroll. Gjennom året kontrolleres alle hester i enkelte løp for slik behandling før løpets start, eller 2-3 timer etter løpet. Det tas 1-3 blodglass fra hver hest og man måler blant annet total mengde CO2 i blodet (TCO2). Det fokuseres på rettferdig prøvetaking, slik at alle skal konkurrere på like vilkår – derfor vil som regel alle hester i ett felt prøvetas. Slik testing før løp har ikke noe med den rutinemessige dopingkontrollen etter løp å gjøre, og noen blir derfor prøvetatt som vanlig etter løpet også. Både A- og B-prøven analyseres ved samme laboratorie på grunn av den korte holdbarheten prøvene har.

 

Stallkontroller og treningsprøver
I tillegg til dopingprøver etter løp er DNT eller representanter bemyndiget av DNT også ute på uanmeldte stallkontroller over hele landet. Både profftrenere og amatørtrenere besøkes. Som regel tas det blodprøver av et utvalg hester på stallen, men også hårprøver og andre prøver blir tatt. I tillegg til prøvetakingen ser man på den generelle hestevelferden på stallen, sjekker at treningslistene stemmer og kontrollerer pass, helsekort og medisinskap. I tillegg skal trenerstallen ha nødvendig godkjenning fra Mattilsynet. Les mer om uanmeldte stallkontroller her.

Les også

Lover og regler

Det Norske Travselskap styres i samsvar med de vedtektene som organisasjonen selv har.