Aktuelt : Organisasjon

Organisasjon

Påtalebeslutning

DNTs Påtalekomité behandler saker om brudd på DNTs regelverk, og beslutter om det i slike skal reises påtale til DNTs Domskomité.
Organisasjon

Budsjett 2023

DNTs budsjett for 2023 vil behandles i januar, og styret i DNT har gitt sine innspill til det videre budsjettarbeidet.