Avlsfond

Avlsfondet ble opprettet for å stimulere til økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge.

Foto: Det Norske Travselskap

Som en langsiktig stimuleringsmekanisme for økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge har DNT avlsfond. Formålet med avlsfond er å hjelpe oppdretter med å få solgt sine føll/unghester, samt stimulere til produksjon av norskfødte hester. Les mer om avlsfond her.  

Uttak av midler på Avlsfond kan skje på to måter, og man kan ta ut inntil kr 15.000:

  • Ved registrering av føll
  • Ved kjøp av norskfødt unghest under 2 år (gjelder førstegangs omsetning)

DNT har gjort det enklere å ta ut oppsparte midler ved at det utbetales til andelslag med samme ansvarshavende. Samme ansvarshavende person i flereierforhold kan altså slå sammen flere avlsfond ved at de andre eiere samtykker i dette.

Avdeling for avl og hestevelferd minner om at det er mange som kan benytte Avlsfond med oppsparte midler. Det er også viktig å ha dette med seg når det nærmer seg årets Klasseløpsauksjon!

Sjekk status på «Min side», eller ta kontakt så hjelper vi deg!

Min Side

Min Side er DNTs medlems- og kundeportal. Min Side inneholder informasjon og tjenester for deg er medlem og som driver med hest registrert i DNT. 

Trenger du hjelp til pålogging? Kontakt oss på .

Les også