Avlsfond

Avlsfond er ett av Det Norske Travselskap sine tiltak for å stimulere til økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge.

Foto: Eirik Stenhaug

Travhesten og aktivitetene den benyttes til danner grunnlag for en lang verdikjede. Verdikjeden løper fra bedekning av hoppen, registrering av føll, salg av unghest, til opptrening og løpskarriere. I løpet av denne verdikjeden har DNT flere stimuleringsmekanismer for økt aktivitet. Ved opptrening av unghesten gis det tilskudd via mønstringsløpspremier, og i hestens løpskarriere konkurreres det om premier. Av premiene gis det igjen oppdretterpremier til hestens oppdretter.

Alle disse tiltakene skjer imidlertid fra hesten kommer i opptrening og perioden videre etter dette, og det har vært en mangel på tilstrekkelig stimulans i perioden mellom bedekning av hoppe og registrering, samt ved salg av unghest. Det er i denne delen av verdikjeden DNTs avlsfond kommer inn.

Som en langsiktig stimuleringsmekanisme for økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge er alvsfond innført. Formålet med avlsfond er å hjelpe oppdretter med å få solgt sine føll/unghester, samt stimulere til produksjon av norskfødte hester.

Finansiering av fondet 
Startaviften, som betales av hesteeier når hesten starter i travløp, samt egne innskudd fra DNT har finansiert fondet. For inneværende år er det ingen overføring til fondet (jfr. styrevedtak om budsjett 2023).  

Uttak av midler fra fondet
Midlene i avlsfondet kan løses ut av hesteeier etter gitte retningslinjer. Disse retningslinjene bygger på formålet om at midlene skal stimulere til økt oppdrett og omsetning av norskfødt unghest.

Uttak av midler fra avlsfondet kan skje ved registrering av føll eller ved kjøp av norskfødt unghest. Kjøp gjelder kun ved førstegangsomsetning, og innen hesten fyller to år. Det kan løses ut inntil 15 000 kroner per registrering/kjøp, eller et mindre valgt beløp. Hesteeier har i alt fem år på seg til å benytte midlene som står på fondet. 

Bestill uttak av fondet i Min Side

Som hesteeier kan du til en hver tid følge utviklingen i og gjøre uttak fra ditt avlsfond i DNTs medlems- og kundeportal Min Side!