Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Valgkomiteen i Det Norske Travselskap (DNT) er klar med sin innstilling til nytt styre i organisasjonen.

Valgkomiteen i DNT har bestått av Tom Rune Bratlien (leder), Asbjørn Opdal, Charlotte Svendsen, Liss Karin Sandvik og Gunnar Flåten.

Komitéleder Bratlien kommenterer følgende om komiteens arbeid og den endelige innstillingen til styre:
- Valgkomitéen ser at det er en krevende tid å sitte i DNT-styret. Det er mange utfordrende oppgaver. I årets innstilling har valgkomitéen prioritert kandidater som bringer med seg nye perspektiver, idéer og erfaringer til DNT-styret. For å oppnå fremgang og tilpasse seg stadig skiftende omgivelser, mener valgkomitéen det er viktig med mangfoldige synspunkter og kompetanse. Valgkomitéens foreslåtte kandidater har ulik bakgrunn innenfor offentlig og privat sektor, avl, økonomi og hestevelferd. Valgkomitéen håper disse kandidatene kan bringe inn nye perspektiver, innsikt, inspirasjon og energi til å finne løsninger for framtidige beslutninger og strategiske diskusjoner.

Komiteen har vektlagt følgende kriterier spesielt:

  • Hestevelferd
  • Økonomisk kompetanse
  • Erfaring fra næringslivet
  • Kunnskap om politiske prosesser
  • Organisasjonserfaring
  • Kunnskap om travsporten
  • Kunnskap om kommunikasjon/sosiale medier
  • Nettverksbygging i og utenfor travsporten
  • Rekruttering og utvikling av medlemsmassen
  • Personlig egnethet og evne til strategisk tenkning

Med dette som grunnlag har valgkomiteen kommet frem til følgende innstilling ovenfor generalforsamlingen i DNT:
Nestleder: Bror Helgestad, Innlandet Travforbund (ny)
Styremedlem: May-Lisbeth Olsen, Østfold (ny)
Styremedlem: Hans Tronstad, Midt-Norge (ny)
1. varamedlem: Espen A. Schem, Oslo og Akershus Travforbund (gjenvalg)
2. varamedlem: Bjørn Steinseth, Innlandet Travforbund (gjenvalg)
3. varamedlem: Elisabeth B. Carlsen, Buskerud Travforbund (gjenvalg)

Funksjonstiden er to år for styremedlemmene, og ett år for varamedlemmer.

Følgende er ikke på valg:
Styreleder Erik Skjervagen (Telemark), Margrete Dysjaland (Rogaland) og Sindre L. Nyeng (Midt-Norge).

Presentasjon av alle nye kandidater, inkludert CV, følger forslagsheftet til generalforsamlingen som publiseres senest to uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen avholdes lørdag 1. juni på Scandic Oslo Airport Hotel.

Les også