DNTs generalforsamling i ny form

Årets generalforsamling i Det Norske Travselskap (DNT) avholdes lørdag 1. juni. Nytt av året er at generalforsamlingen vil gjennomføres med bruk at det digitale verktøyet GoPlenum.

De tradisjonelle stemmesedlene på DNTs generalforsamling skal nå erstattes av et digitalt avstemmingssystem. Foto: Hesteguiden.com

GoPlenum er møtesystemet som benyttes for å kunne følge saksgangen, tegne seg til taleliste og avgi stemme ved avstemming i sak eller ved valg. Systemet benyttes blant annet av Norges Idrettsforbund.

Delegater til generalforsamlingen vil i tiden fremover fortløpende motta informasjon på e-post. Denne typen gjennomføring vil kreve at hver enkelt delegat har med seg PC, mobil (smarttelefon) eller nettbrett/Ipad (PC eller nettbrett er å anbefale). Alle delegater vil få tilbud om å delta på et opplæringskurs som gjennomføres to ganger uken før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen finner sted på Scandic Oslo Airport. Alle dokumenter til generalforsamlingen publiseres her.  

Les også