Ledige stillinger: Erfarne lønns- og økonomikonsulenter

Norsk Trav AS søker etter en lønnskonsulent og en økonomikonsulent. Travsporten er inne i en tid med stadige forandringer, og det er viktig å ha god økonomisk styring og pålitelige økonomirapporter til å understøtte virksomheten.

Vil du være med å utvikle travsporten? Norsk Trav AS har nå ledig to stillinger innen økonomi. Foto: Hesteguiden.com

Hestesporten er en aktiv bidragsyter i samfunnet. Totalt sett sysselsetter hestesporten ca. 16 500 mennesker og bidrar til en verdiskapning i samfunnet på om lag 8 milliarder kroner årlig. Hesten har og vil alltid ha en viktig rolle i samfunnet. Den bidrar på områder som sport & idrett, helse, relasjonsbygging, utdanning, distriktspolitikk og opprettholdelse av kulturarven. En av grenene i hestesporten er travsport.

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875, og er Norges eldste organiserte sportsgren. DNT’s organisasjon består av 10 travforbund og 156 travlag fordelt rundt i hele Norge, med om lag 10 000 medlemmer. Sentraladministrasjonen organiserer virksomheten innen sporten etter retningslinjer gitt av det politisk valgte styret.

Norsk Trav AS er eid av DNT. Selskapet leverer fellestjenester som for eksempel lønns- og regnskapstjenester samt IT-tjenester til hestesportens selskaper. Oppgaver og ansvar som vil bli tillagt stillingene:

Økonomikonsulent 100 % fast stilling

  • Regnskap A til Å for flere selskaper
  • Budsjettering
  • Månedlige rapporter og prognoser
  • Årsoppgjør

Lønnskonsulent 100 % fast stilling

  • Lønn A til Å for flere selskaper
  • Oppfølging sykefravær, pensjons- og forsikringsordninger
  • Utarbeide lønnsrapporter
  • God oversikt over avtaleverk og lovverk innenfor lønnsområdet

Travsporten er inne i en tid med stadige forandringer, og det er viktig å ha god økonomisk styring og pålitelige rapporter til å understøtte virksomheten. Vi benytter i dag økonomi- og lønnssystemet Xledger. Maestro benyttes til årsoppgjørene. Konsulentene vil ha en nøkkelrolle i å bidra med god styringsinformasjon til ledelse og styret. Stillingene rapporterer til daglig leder i Norsk Trav AS.

Hvem er du?

For å lykkes i stillingene er det viktig at du kan arbeide selvstendig, samtidig som du samarbeider godt med dine kollegaer. Du er ansvarsbevisst og leverer oppgaver til rett tid. Det er viktig med erfaring fra tilsvarende rolle, herunder bruk av ERP-systemer. Det er i tillegg ønskelig med økonomisk utdannelse på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdannelseskravet.

Personlig egnethet for stillingene vil bli vektlagt. Stillingene krever kjennskap til bruk av øvrig data og IT-verktøy, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Hva kan du forvente av oss?

Norsk Trav AS holder til i hyggelige lokaler i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane, i Oslo. Her kan vi tilby deg en utfordrende og spennende stilling der du får være med å utgjøre en forskjell for norsk travsport. Hos oss vil du møte et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø i en sportsorganisasjon med mangfoldige muligheter. Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger samt lunsjordning. Mulighet for hjemmekontorløsning. Lønn etter avtale.

Stillings- og søknadsinformasjon

Norsk Trav AS er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: Snarest, søknader vil bli behandlet fortløpende!

Spørsmål om stillingene kan stilles til:
Stine Rasmussen, , tlf 99 02 07 49
Tove Skapalen, , tlf 99 42 65 43

Kortfattet søknad og CV sendes på e-post til:

Last ned stillingsutlysningen her.

Les også