Proposisjoner

Biri Travbane Fredag 5. april 2024

Biri Travbane Fredag 5. april V65 - Dagens Dobbel Innmelding: tirsdag 2. april kl. 08:00-08:30 Innmelding via internett: innen tirsdag 2. april kl. 08:30 Starterklæring: tirsdag 2. april kl. 10:00-11:00. Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening, skal meldes innen kl. 09:00 siste hverdag før ordinær innmeldingsfrist. Tlf Innmelding/starterklæring: 22 95 61 25. Start 1. løp: kl. 18:30

Bane
Antall innmeldte
Distanse Startmetode
Vilkår
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 1
Antall innmeldte
13
Distanse Startmetode
2100 - V
Vilkår
Kaldblods BREDDEPREMIERINGSLØP For 3-15-årige høyest 15.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 7.001 kr. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Premiering: Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier, ved 10-11 startende hester = 7 premier, ved 12-13 startende hester = 8 premier, ved 14-15 startende hester = 9 premier.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 2
Antall innmeldte
55
Distanse Startmetode
2100 - V
Vilkår
Kaldblods DELINGSLØP - DATOLØP For 3-15-årige 15.001 - 80.000 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 40.001 kr. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 3
Antall innmeldte
7
Distanse Startmetode
2100 - V
Vilkår
Varmblods For 3-14-årige høyest 30.000 kr. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 10.001 kr. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 4
Antall innmeldte
70
Distanse Startmetode
2100 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - DATOLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige 30.001 - 110.000 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Autostart. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 5
Antall innmeldte
15
Distanse Startmetode
2100 - V
Vilkår
Kaldblods DELINGSLØP - DATOLØP For 3-15-årige 80.001 - 275.000 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 175.001 kr. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 6
Antall innmeldte
16
Distanse Startmetode
2100 - V
Vilkår
Kaldblods DELINGSLØP - DATOLØP For 3-15-årige 275.001 - 650.000 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 475.001 kr. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 7
Antall innmeldte
9
Distanse Startmetode
2100 - V
Vilkår
Kaldblods DELINGSLØP - DATOLØP For 3-15-årige minst 650.001 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 800.001 kr., 40 m. ved 1.600.001 kr. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier) Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 8
Antall innmeldte
16
Distanse Startmetode
2100 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - DATOLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige 110.001 - 190.000 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Autostart. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 9
Antall innmeldte
16
Distanse Startmetode
2100 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - DATOLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige 190.001 - 330.000 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Autostart. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 10
Antall innmeldte
16
Distanse Startmetode
2100 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - DATOLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige 330.001 - 700.000 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Autostart. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 11
Antall innmeldte
8
Distanse Startmetode
2100 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - DATOLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige minst 700.001 kr. Ordinær fortrinnsregel gjelder ikke. 2100 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier) Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Hestene avvises etter siste startdato, inklusiv åpne linjer.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 20
Antall innmeldte
7
Distanse Startmetode
2100 - V
Vilkår
Prøveløp alle 3-15-årige. 2100 m. Voltestart.
Bane
Biri Travbane 05.04.2024 Prop nr. 21
Antall innmeldte
0
Distanse Startmetode
2100 - V
Vilkår
Monté Prøveløp alle 4-15-årige. 2100 m. Monté. Voltestart.