Flash Teemer* (S) (Varmblods traver)

75200211S121671

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
 • Farge: Svart
 • Årgang: 2012
 • Alder: 12 år
 • Kjønn: Vallak
 • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
 • Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
 • Starter: 139
 • 1. plass: 7
 • 2. plass: 12
 • 3. plass: 15
 • Plassering: 73
 • Volte: (10)14,0M
 • Auto: (7)13,0aK
 • Premier: kr 852 757

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Petter Karlsson (T) Momarken Travbane 05 5/3180 5 11 18,1 0 1234 0 0 Va
Andre Eklundh (T) Axevalla 04 6/2140 6 8 17,3a 6 387 4295 4 295
Dagfinn Aarum (T) Färjestad 09 4/2160 4 8 15,4 7 589 2863 2 863
Andre Eklundh (T) Axevalla 07 3/2160 3 5 17,9 0 116 1432 1 432
Isabella Zerne (S) Färjestad 10 1/2160 1 6 14,3 3 709 10498 10 498
Dagfinn Aarum (T) Färjestad 04 7/2140 7 7 16,0a 3 565 8112 8 112
Peter Ingves (S) Åby 08 2/2140 2 2 14,8a 0 576 1432 1 432
Andre Eklundh (T) Axevalla 04 2/2160 2 9 17,4 2 418 11930 11 930
Petter Karlsson (T) Axevalla 07 9/2140 9 9 15,9a 6 843 5154 5 154
Petter Karlsson (T) Örebro 07 4/2100 4 4 17,7a 7 273 2863 2 863
Marcus Hultman (T) Axevalla 08 2/2180 2 15 14,0 6 1161 5249 5 249
Petter Karlsson (T) Örebro 02 11/2609 11 11 15,6a 7 1201 2863 2 863
Isabella Zerne (S) Örebro 05 2/2680 2 12 17,2 6 932 5154 5 154
Petter Karlsson (T) Axevalla 07 11/2140 11 11 14,4a 0 866 1432 1 432
Isabella Zerne (S) Axevalla 07 10/2140 10 11 15,9a 3 115 3340 3 340
Isabella Zerne (S) Åmål 08 12/1680 12 12 14,0a 5 1258 6108 6 108
Petter Karlsson (S) Åmål 08 3/2100 3 14 15,8 5 1093 6108 6 108
Andre Eklundh (T) Axevalla 04 2/2140 2 2 14,7a 5 455 5249 5 249
Isabella Zerne (S) Axevalla 07 1/2160 1 11 15,1 4 773 6490 6 490
Isabella Zerne (S) Axevalla 06 11/2140 11 11 14,8a 4 212 2386 2 386
Petter Karlsson (S) Momarken Travbane 05 3/3180 3 12 16,5 0 1053 0 0 Va
Petter Karlsson (S) Axevalla 09 5/2140 5 5 15,5a 4 112 7158 7 158
Andre Eklundh (T) Axevalla 07 3/1640 3 3 14,3a 5 369 6108 6 108
Petter Karlsson (S) Örebro 09 3/2100 3 3 14,6a 3 831 10498 10 498
Jorma Kontio (T) Romme 03 1/3180 1 8 17,1 0 345 477 477
Andre Eklundh (T) Axevalla 08 3/2160 3 6 15,8 1 180 33404 33 404
Isabella Zerne (S) Örebro 01 5/2100 5 7 14,8a 4 742 6204 6 204
Isabella Zerne (S) Axevalla 05 1/2160 1 2 15,1 5 514 5249 5 249
Isabella Zerne (S) Axevalla 04 6/2140 6 6 14,5a 6 1080 4295 4 295
Andre Eklundh (T) Vaggeryd 03 4/3680 4 9 16,2 6 1147 7158 7 158
Andre Eklundh (T) Åmål 06 6/2900 6 13 16,2 0 714 477 477
Anders Svanstedt (T) Mantorp 06 1/3180 1 9 15,6 g 0 G 917 477 477
Petter Karlsson (S) Axevalla 06 5/2640 5 5 15,4a 7 305 1909 1 909
Andre Eklundh (T) Mantorp 11 1/3160 1 5 15,9 8 1289 4772 4 772
Andre Eklundh (T) Mantorp 04 3/3180 3 10 19,2 5 905 10976 10 976
Rikard N. Skoglund (T) Åby 10 8/2140 8 8 14,3 6 828 10976 10 976
Petter Karlsson (S) Färjestad 09 3/2660 3 7 16,6 6 405 5154 5 154
Anders Svanstedt (T) Färjestad 08 1/2140 1 1 15,1a 6 67 5154 5 154
Petter Karlsson (S) Färjestad 09 6/2140 6 6 15,0 1 96 33404 33 404
Petter Karlsson (S) Axevalla 08 3/2140 3 3 15,6a 4 216 6490 6 490
Andre Eklundh (T) Halmstad 10 2/3180 2 6 16,1 3 91 10498 10 498
Petter Karlsson (S) Mantorp 08 1/2160 1 6 15,2 7 467 3818 3 818
Andre Eklundh (T) Eskilstuna 08 7/3160 7 11 14,6 6 1819 5726 5 726
Petter Karlsson (S) Romme 03 1/2140 1 1 14,4a 6 795 4772 4 772
Rickard Svanstedt (S) Färjestad 09 4/2660 4 9 15,1 0 387 477 477
Petter Karlsson (S) Romme 06 2/3180 2 7 16,8 4 177 7158 7 158
Andre Eklundh (T) Solvalla 09 5/2640 5 5 14,0a 5 740 5440 5 440
Anders Svanstedt (T) Lindesberg 03 2/3160 2 3 16,2 3 56 8112 8 112
Andre Eklundh (T) Vaggeryd 04 1/3160 1 4 15,9 1 200 33404 33 404
Ville Karhulahti (S) Halmstad 08 3/2640 3 3 14,9 3 1131 8112 8 112
Rickard Svanstedt (S) Åmål 05 9/2480 9 9 15,5a 4 660 5726 5 726
Andre Eklundh (T) Åmål 03 7/2900 7 14 16,5 0 836 477 477
Andre Eklundh (T) Vaggeryd 09 1/3660 1 7 16,7 5 539 6681 6 681
Emilia Leo (A) Solvalla 07 8/3180 8 14 15,4 0 971 477 477
Andre Eklundh (T) Åby 04 1/3140 1 1 15,7 2 563 19088 19 088
Anders Svanstedt (T) Vaggeryd 07 7/2140 7 7 14,4a 0 631 477 477
Petter Karlsson (S) Örebro 02 1/3160 1 5 16,0 5 751 5249 5 249
Andre Eklundh (T) Åby 09 2/3160 2 5 15,6 0 1038 477 477
Andre Eklundh (T) Halmstad 08 6/2140 6 6 14,2a 3 1188 10498 10 498
Isabella Zerne (S) Axevalla 08 9/2140 9 9 15,4a 0 1123 477 477
Isabella Zerne (S) Axevalla 03 5/2160 5 13 16,8 4 778 6490 6 490
Petter Karlsson (S) Axevalla 08 4/2660 4 5 20,6 6 268 5154 5 154
Ville Karhulahti (S) Färjestad 06 6/2140 6 6 STR 0 0 0
Rickard Svanstedt (S) Färjestad 06 2/2140 2 2 16,0a 0 237 477 477
Isabella Zerne (S) Axevalla 07 12/2140 12 12 15,3a 6 1157 2195 2 195
Isabella Zerne (S) Axevalla 08 4/2160 4 12 15,7 5 459 7635 7 635
Isabella Zerne (S) Axevalla 07 3/2140 3 3 15,7a 2 57 4772 4 772
Isabella Zerne (S) Axevalla 02 1/2160 1 4 16,3 7 273 2863 2 863
Fredrik Claesson (S) Åby 01 12/2140 12 12 15,9a 7 86 1909 1 909
Isabella Zerne (S) Axevalla 09 3/2160 3 8 15,2 1 68 9544 9 544
Peter Ingves (S) Jägersro 09 3/3160 3 5 16,0 0 646 477 477
Isabella Zerne (S) Axevalla 07 2/2160 2 4 15,3 7 515 2195 2 195
Anders Svanstedt (T) Åby 09 2/1640 2 2 13,0a 0 222 477 477
Isabella Zerne (S) Axevalla 06 5/2180 5 14 16,1 0 316 477 477
Isabella Zerne (S) Mantorp 06 3/2140 3 3 16,3a 0 144 477 477
Isabella Zerne (S) Axevalla 09 1/2140 1 1 15,7a 2 455 16702 16 702
Isabella Zerne (S) Örebro 09 2/2160 2 10 STR 0 0 0
Isabella Zerne (S) Färjestad 04 9/2140 9 9 15,1a 3 476 10308 10 308
Rickard Svanstedt (S) Axevalla 09 2/2160 2 10 16,3 0 163 477 477
Rickard Svanstedt (S) Axevalla 06 2/2180 2 10 17,2 4 117 5058 5 058
Isabella Zerne (S) Axevalla 01 5/2160 5 6 15,4 5 794 3054 3 054
Petter Karlsson (S) Mantorp 05 11/1640 11 11 13,7a 5 297 3054 3 054
Isabella Zerne (S) Axevalla 01 1/2160 1 7 15,6 0 206 477 477
Isabella Zerne (S) Axevalla 04 4/1640 4 4 13,7a 4 180 5058 5 058
Petter Karlsson (S) Halmstad 03 1/2140 1 1 14,0a 4 326 5440 5 440
Isabella Zerne (S) Åby 03 1/2160 1 9 14,7 5 633 4772 4 772
Isabella Zerne (S) Lindesberg 01 4/3180 4 8 16,2 3 403 7158 7 158
Linda Sedström (S) Axevalla 10 5/2140 5 21 14,1a 6 UT 7635 7 635
Isabella Zerne (S) Axevalla 09 2/3160 2 4 16,0 5 549 3627 3 627
Isabella Zerne (S) Axevalla 07 10/2140 10 10 14,1a 3 283 7635 7 635
Isabella Zerne (S) Axevalla 06 7/2160 7 8 16,0 3 280 7635 7 635
Isabella Zerne (S) Jägersro 04 3/2160 3 7 16,7 7 66 2577 2 577
Petter Karlsson (S) Romme 06 4/3140 4 4 17,2 5 425 5440 5 440
Isabella Zerne (S) Åby 07 1/2140 1 1 17,0a 2 60 16702 16 702
Isabella Zerne (S) Axevalla 05 13/2140 13 13 16,9a 4 101 5058 5 058
Isabella Zerne (S) Axevalla 07 1/2160 1 2 17,9 1 66 33404 33 404
Isabella Zerne (S) Axevalla 07 6/3160 6 9 17,4 1 58 28632 28 632
Petter Karlsson (S) Örebro 05 9/2100 9 9 17,3a 0 85 0 0
Isabella Zerne (S) Axevalla 09 2/2180 2 7 18,5 1 83 28632 28 632
Isabella Zerne (S) Åby 10 6/2140 6 6 15,0a 8 604 2577 2 577
Isabella Zerne (S) Åmål 08 8/2080 8 8 14,6a 7 331 2195 2 195
Isabella Zerne (S) Axevalla 03 4/2140 4 4 14,5a 4 1063 4772 4 772
Isabella Zerne (S) Axevalla 09 10/2140 10 10 16,4a 0 264 0 0
Isabella Zerne (S) Åmål 09 6/2480 6 6 15,4a 3 87 4772 4 772
Isabella Zerne (S) Färjestad 03 12/2140 12 12 14,7a 4 769 5058 5 058
Isabella Zerne (S) Åmål 01 3/2080 3 3 15,1a 2 179 10498 10 498
Isabella Zerne (S) Göteborg 01 8/2160 8 14 24,1 2 297 11930 11 930
Isabella Zerne (S) Axevalla 01 8/1640 8 8 15,1a 4 512 4772 4 772
Isabella Zerne (S) Arvika 08 5/2500 5 5 17,4a 0 488 0 0
Isabella Zerne (S) Axevalla 08 4/2660 4 10 16,7 0 463 0 0
Anna Isabelle Karlsson (S) Solvalla 06 10/2640 10 10 16,2a 0 108 0 0
Isabella Zerne (S) Axevalla 04 10/1640 10 10 15,1 5 77 3054 3 054
Isabella Zerne (S) Färjestad 03 5/2140 5 5 15,0a 2 62 9544 9 544
Isabella Zerne (S) Axevalla 09 14/2140 14 15 16,7a 2 332 16702 16 702
Petter Karlsson (S) Mantorp 05 8/2140 8 8 16,6a 5 416 4104 4 104
Isabella Zerne (S) Örebro 04 5/2100 5 6 16,2a 2 535 11930 11 930
Rickard Svanstedt (S) Axevalla 04 6/1640 6 6 16,9 0 217 0 0
Isabella Zerne (S) Axevalla 06 1/2160 1 9 17,8 3 1550 9544 9 544
Isabella Zerne (S) Axevalla 02 6/2160 6 12 18,4 8 874 2863 2 863
Roger Pettersson (T) Kalmar 01 1/2160 1 6 17,8 7 440 2195 2 195
Petter Karlsson (S) Visby 03 5/2160 5 11 16,4 3 158 6013 6 013
Rickard Svanstedt (S) Axevalla 03 5/2160 5 12 15,6 5 488 2386 2 386
Christer Wennstrøm (A) Axevalla 10 7/2160 7 9 17,3 0 340 0 0
Rickard Svanstedt (S) Åby 07 6/2140 6 6 16,0a 0 128 0 0
Christer Wennstrøm (A) Örebro 10 1/2160 1 12 16,3 6 140 2004 2 004
Rickard Svanstedt (S) Solvalla 02 9/2140 9 9 14,9a 0 1337 0 0
Rickard Svanstedt (S) Årjäng 10 10/1640 10 11 14,0a 6 351 2577 2 577
Anders Svanstedt (T) Solvalla 03 1/2640 1 1 15,9a 0 269 0 0
Stefan Søderkvist (T) Mantorp 09 4/2140 4 4 16,4 4 307 6442 6 442
Rickard Svanstedt (S) Örebro 06 7/2100 7 7 15,4a 6 369 5249 5 249
Stefan Søderkvist (T) Åby 05 3/2160 3 8 16,3 2 240 12884 12 884
Anders Svanstedt (T) Åmål 04 3/2080 3 3 16,8a 7 26 5249 5 249
Stefan Søderkvist (T) Halmstad 04 10/2140 10 10 14,9a 5 1517 6681 6 681
Anders Svanstedt (T) Halmstad 04 1/2140 1 1 16,3a 2 91 23860 23 860
Rickard Svanstedt (S) Färjestad 03 9/2140 9 9 16,0a 6 1539 3054 3 054
Anders Svanstedt (T) Åby 05 5/2140 5 5 17,5a 4 374 6442 6 442
Anders Svanstedt (S) Axevalla 04 5/2140 5 5 19,0ag 5 G 374 7635 7 635
Rickard Svanstedt (S) Åby 04 3/2140 3 3 19,2 0 1157 0 0
Anders Svanstedt (S) Axevalla 02 1/2140 1 1 21,0 5 49 2386 2 386
Anders Svanstedt (S) Åby 02 4/1640 4 4 19,6 g 6 G 503 3818 3 818
Rickard Svanstedt (S) Halmstad 01 1/1640 1 1 19,0 4 80 5440 5 440
Anders Svanstedt (S) Åby 13 2/2160 2 4 20,9 0 P 0 0
Isabella Zerne (S) Axevalla 13 7/2140 7 7 30,1 g 0 G B 0 0