Moe Tjalve (Kaldblods traver)

578001020130069

 • Farge: Brun
 • Årgang: 2013
 • Alder: 11 år
 • Kjønn: Hingst
 • Eier: Paulina Packalen-Metsavi, FI-16710 HOLLOLA, Psevd: Mokkis Team
 • Oppdretter: Tor-Martin Moe, SUNDEBRU
 • Starter: 143
 • 1. plass: 18
 • 2. plass: 15
 • 3. plass: 20
 • Plassering: 41
 • Volte: (6)*23,8M
 • Auto: (9)23,0aK
 • Premier: kr 1 552 549

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Juha Utala (S) Vermo 04 7/2620 7 7 - 0 0
Juha Utala (S) Vermo 08 8/2120 8 8 24,8a 0 305 0 0
Heta Huuskola (A) Kausala 05 2/2100 2 5 M 32,8 1 19 8015 8 015
Juha Utala (S) Forssa 05 1/4220 1 6 28,2 5 122 8015 8 015
Olli-Pekka Holopainen (A) Vermo 07 3/3160 3 14 26,9 g 5 G 458 8015 8 015
Niko Jokela (T) Seinäjoki 10 3/2100 3 3 26,1a 0 866 0 0
Juha Utala (S) Vermo 06 2/3180 2 9 28,0 4 251 6870 6 870
Niko Jokela (T) Pori 10 3/2609 3 3 28,8a 4 775 22899 22 899
Juha Utala (S) Lahti 06 2/2200 2 9 27,5 g 0 G 424 0 0
Juha Utala (S) Vermo 05 4/3160 4 8 29,3 0 115 0 0
Juha Utala (S) Kouvola 08 2/2160 2 12 dg - 317 0 0
Juha Utala (S) Vermo 07 1/2180 1 10 26,8 g 0 G 173 0 0
Olli-Pekka Holopainen (A) Kouvola 11 6/2160 6 12 28,3 0 905 0 0
Niko Jokela (T) Seinäjoki 11 4/2100 4 4 27,7a 3 392 24044 24 044
Olli-Pekka Holopainen (A) Lahti 08 5/2160 5 7 26,0 g 0 G 630 0 0
Juha Utala (S) Vermo 04 3/3160 3 8 28,3 4 157 6870 6 870
Olli-Pekka Holopainen (A) Lahti 03 1/2140 1 1 26,1a 2 342 40073 40 073
Juha Utala (S) Vermo 08 8/3200 8 2 27,7 3 340 9361 9 361
Heta Huuskola (A) Vermo 01 2/2180 2 14 M 29,2 4 168 4161 4 161
Olli-Pekka Holopainen (A) Lahti 04 4/2140 4 4 24,6a 0 502 0 0
Juha Utala (S) Vermo 06 2/2660 2 6 27,7 4 290 6241 6 241
Heta Huuskola (A) Lahti 06 1/2180 1 8 M 30,3 3 23 1560 1 560
Juha Utala (S) Tampere 11 2/2160 2 10 26,5 0 168 0 0
Olli-Pekka Holopainen (A) Vermo 07 6/2120 6 6 dv a - 625 0 0
Juha Utala (S) Lahti 08 11/2140 11 11 dg - 911 0 0
Heta Huuskola (A) Turku 04 1/2160 1 16 M 33,4 8 225 5201 5 201
Juha Utala (S) Vermo 03 4/3160 4 11 26,3 4 228 8321 8 321
Juha Utala (S) Jyväskylä 08 6/2140 6 6 26,7ag 0 G 522 0 0
Juha Utala (S) Kouvola 12 5/2120 5 12 dg - 528 0 0
Juha Utala (S) FINLAND 05 3/2120 3 7 26,1 g 2 G 26 5201 5 201
Liisa Nummi (A) Lahti 03 6/2640 6 6 M 28,5a 1 34 31204 31 204
Liisa Nummi (A) Pori 03 2/2700 2 8 M 27,5 3 33 9361 9 361
Juha Utala (S) Jyväskylä 02 7/1640 7 7 23,7ag 0 G 75 0 0
Juha Utala (S) Tampere 03 2/2120 2 6 26,0 4 55 3328 3 328
Juha Utala (S) Kouvola 08 2/1600 2 2 23,8a 2 230 13002 13 002
Juha Utala (S) Vermo 03 6/1620 6 6 24,5a 4 72 8321 8 321
Juha Utala (S) Forssa 10 2/4220 2 9 27,7 3 161 21843 21 843
Jyrki Tammimetsæ (T) Lahti 09 1/2200 1 13 24,3 7 942 15602 15 602
Juha Utala (S) Vermo 04 5/2120 5 5 25,7ag 4 G 123 6241 6 241
Juha Utala (S) Kouvola 06 2/2140 2 10 27,3 1 64 20803 20 803
Juha Utala (S) Vermo 04 9/2120 9 9 28,2a 3 144 9361 9 361
Juha Utala (S) Lahti 04 1/2200 1 12 26,5 3 122 6241 6 241
Juha Utala (S) Tampere 11 2/2120 2 10 26,4 4 642 20803 20 803
Miisa Pulkkanen (A) Lahti 05 6/2220 6 14 M 30,0 6 152 1040 1 040
Juha Utala (S) Vermo 10 4/2140 4 6 26,3 5 373 4161 4 161
Olli-Pekka Holopainen (A) Lahti 08 5/2160 5 7 26,0 g 0 G 630 0 0
Jyrki Tammimetsæ (T) Lahti 07 4/2160 4 10 26,5 6 269 7281 7 281
Juha Utala (S) Pori 10 5/2620 5 9 28,6 4 66 14562 14 562
Juha Utala (S) Vermo 10 4/2140 4 4 27,1ag 5 G 197 8182 8 182
Juha Utala (S) Vermo 05 4/2120 4 4 26,1a 2 - 15342 15 342
Juha Utala (S) Mikkeli 02 2/2100 2 2 27,2a 3 - 6137 6 137
Juha Utala (S) Tampere 07 1/2140 1 7 27,2 2 120 8694 8 694
Juha Utala (S) Vermo 05 1/2640 1 4 26,2 0 457 0 0
Liisa Nummi (A) Turku 04 1/2160 1 10 M 26,6 0 225 0 0
Juha Utala (S) Vermo 03 8/2120 8 8 24,9a 0 495 0 0
Liisa Nummi (A) Vermo 02 6/2160 6 13 M 29,4 4 244 4091 4 091
Juha Utala (S) Forssa 09 1/2200 1 14 27,2 4 169 2046 2 046
Liisa Nummi (D) FINLAND 02 1/2160 1 10 M 28,1 2 42 4091 4 091
Juha Utala (S) Tampere 10 10/2120 10 14 24,2 0 791 0 0
Juha Utala (S) FINLAND 10 2/1120 2 2 nc ag 0 G 40 0 0
Juha Utala (S) Mikkeli 06 10/1609 10 10 23,0a 0 416 0 0
Juha Utala (S) FINLAND 06 6/2100 6 6 25,2a 0 295 0 0
Juha Utala (S) Lahti 08 10/2140 10 10 23,9ag 0 G 736 0 0
Juha Utala (S) Kouvola 08 10/2100 10 10 24,7a 0 625 0 0
Juha Utala (S) Tampere 08 7/2140 7 12 27,3 g 6 G 54 1534 1 534
Juha Utala (S) Tampere 06 5/2100 5 5 24,6a 4 533 3477 3 477
Juha Utala (S) Tampere 08 3/2160 3 12 29,8 g 0 G 202 0 0
Juha Utala (S) Vermo 06 4/2120 4 4 27,4a 0 265 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Jarlsberg Travbane 10 1/2100 1 1 25,4arg 0 R G 213 0 0 Va
Lars Raaum (A) Leangen Travbane 02 5/1640 5 5 24,1ag 0 G 37 0 0 Am
Magnus Teien Gundersen (S) Momarken Travbane 08 12/2140 12 12 STR - 0 0 0 Am
Magnus Teien Gundersen (S) Jarlsberg Travbane 08 2/2100 2 2 25,3a 0 247 0 0 Am
Lars Raaum (A) Leangen Travbane 02 3/2140 3 3 STR - 0 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Biri Travbane 06 8/2100 8 8 br ag - G 54 0 0
Pål Buer (T) Bergen Travpark 03 10/1600 10 10 23,4a 0 46 0 0
Pål Buer (T) Forus Travbane 09 9/2040 9 9 24,4a 0 110 0 0
Pål Buer (T) Bergen Travpark 09 4/2100 4 4 25,5ag 3 G 23 6000 6 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 01 4/2060 4 9 26,0 4 21 6000 6 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 05 9/2040 9 9 25,0a 3 38 6000 6 000
Pål Buer (T) Bergen Travpark 03 4/2120 4 6 dg - 17 0 0
Pål Buer (T) Forus Travbane 08 2/2550 2 2 26,2 1 247 60000 60 000
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 08 5/2570 5 6 28,3 g 0 G 139 0 0
Pål Buer (T) Bergen Travpark 03 4/2120 4 7 26,7 3 60 6000 6 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 07 4/2060 4 7 25,7 5 29 3500 3 500
Pål Buer (T) Forus Travbane 05 4/2060 4 8 25,6 4 27 4500 4 500
Pål Buer (T) Forus Travbane 03 1/2080 1 5 26,0 4 39 4500 4 500
Pål Buer (T) Forus Travbane 01 2/2040 2 2 25,0 3 49 6000 6 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 04 1/2080 1 6 25,4 5 31 3500 3 500
Magnus Teien Gundersen (S) Forus Travbane 08 1/2040 1 1 STR - 0 0 0
Pål Buer (T) Bergen Travpark 05 1/2140 1 8 24,7 1 17 15000 15 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 05 1/2060 1 2 24,1 2 18 7500 7 500
Pål Buer (T) Bergen Travpark 09 3/2640 3 7 26,7 1 18 22000 22 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 25,5 1 18 18000 18 000
Pål Buer (T) Bergen Travpark 06 1/2120 1 10 24,2 1 18 22000 22 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 06 2/2080 2 10 24,3 1 26 14000 14 000
Pål Buer (T) Bjerke Travbane 09 12/2100 12 12 24,7ag 6 G 128 5000 5 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 06 2/2060 2 4 24,8 3 79 20000 20 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 05 5/2570 5 6 24,8 2 86 7000 7 000
Pål Buer (T) Sørlandets Travpark 07 3/2140 3 3 24,7a 4 206 12000 12 000
Bjørn Goop (T) Åby 04 4/2140 4 4 dg - 121 481 481
Pål Buer (T) Bjerke Travbane 09 11/2100 11 11 25,2a 3 83 12000 12 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 09 4/2590 4 13 26,4 3 37 12000 12 000
Pål Buer (T) Bjerke Travbane 09 9/2100 9 9 25,0a 4 113 8000 8 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 07 1/2100 1 1 24,2a 2 45 15000 15 000
Eirik Høitomt (T) Biri Travbane 09 4/2600 4 4 26,6 3 100 30000 30 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 08 5/2040 5 6 24,3a 1 13 16000 16 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 07 9/2100 9 10 25,0a 3 52 9000 9 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 09 4/2040 4 4 24,0a 6 66 5000 5 000
Pål Buer (T) Bergen Travpark 09 3/2640 3 7 25,8 2 40 25000 25 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 01 4/2140 4 4 23,8 1 33 30000 30 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 06 1/2060 1 4 dg - 44 0 0
Pål Buer (T) Drammen Travbane 09 1/1700 1 1 STR - 0 0 0
Pål Buer (T) Sørlandets Travpark 09 4/2140 4 4 dg - 85 0 0
Pål Buer (T) Forus Travbane 05 3/2040 3 3 25,7 2 29 9000 9 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 08 2/2060 2 8 26,2 0 636 0 0
Pål Buer (T) Forus Travbane 01 2/2060 2 5 27,8 2 20 8000 8 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 06 2/2660 2 2 STR - 0 0 0
Pål Buer (T) Jarlsberg Travbane 09 11/2100 11 11 26,4a 3 67 20000 20 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 05 3/2060 3 8 26,3 1 51 18000 18 000
Pål Buer (T) Bergen Travpark 01 1/2100 1 1 27,0 1 37 16000 16 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 02 1/2100 1 7 28,7 g 0 G 62 0 0
Pål Buer (T) Bergen Travpark 01 1/2140 1 4 27,1 5 20 3000 3 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 05 2/2080 2 7 26,7 2 47 10000 10 000
Erlend Rennesvik (T) Drammen Travbane 04 2/2120 2 4 dg - 160 0 0
Erlend Rennesvik (T) Bjerke Travbane 08 4/2140 4 4 25,8 g 6 G 259 4000 4 000
Erlend Rennesvik (T) Bergsåker 09 6/2640 6 6 27,3a 0 104 491 491
Josefine Eilertsen (S) Arvika 03 5/2520 5 8 M br g - G 257 491 491
Erlend Rennesvik (T) Bjerke Travbane 08 1/2100 1 1 25,6a 0 298 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Gävle 06 8/2640 8 8 27,1 g 0 G 109 491 491
Magnus Teien Gundersen (S) Åby 03 2/2160 2 4 STR - 0 0
Gunnar Austevoll (T) Klosterskogen Travbane 02 2/2140 2 11 28,0 g 5 G 35 3500 3 500
Erlend Rennesvik (T) Jarlsberg Travbane 08 1/2140 1 9 26,4 7 226 5000 5 000
Erlend Rennesvik (T) Sørlandets Travpark 06 12/2160 12 14 27,4 g 0 G 93 0 0
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 05 7/2160 7 11 25,4 2 93 10000 10 000
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 08 3/2140 3 3 26,0 5 90 5000 5 000
Geir Mikkelsen (T) Jarlsberg Travbane 10 8/2100 8 8 25,3ag 0 G 91 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 09 7/2600 7 7 26,6a 7 106 5000 5 000
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 08 4/2600 4 4 26,5a 3 45 9000 9 000
Tom Erik Solberg (T) Momarken Travbane 09 2/2140 2 2 24,9ag 0 G 313 0 0
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 07 8/1609 8 8 23,3a 6 105 3000 3 000
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 05 1/2140 1 1 25,3a 1 48 18000 18 000
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 07 3/2160 3 5 br g - G 29 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 STR - 0 0 0
Tom Erik Solberg (T) Jarlsberg Travbane 08 2/2140 2 13 29,5 g 6 G 43 5000 5 000
Tom Erik Solberg (T) Biri Travbane 08 3/2100 3 3 26,9a 1 20 400000 400 000
Tom Erik Solberg (T) Biri Travbane 03 5/2100 5 5 30,0a 1 22 30000 30 000
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 21 1/2160 1 3 29,7 g - G P 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 06 5/2100 5 5 26,1ag 5 G 120 65000 65 000
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 05 7/2100 7 7 26,6a 2 147 15000 15 000
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 01 4/2100 4 5 28,0ag 3 G 42 15000 15 000
Tom Erik Solberg (T) Jarlsberg Travbane 04 4/2100 4 4 30,1 1 15 40000 40 000
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 08 1/2140 1 1 30,9 1 54 12000 12 000
Marius Høitomt (S) Jarlsberg Travbane 20 3/2120 3 5 37,0 - P 0 0
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 22 3/1640 3 3 47,9 - B 0 0
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 20 8/2120 8 12 48,2 - B 0 0
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 21 4/2120 4 10 STR - 0 0