Nyland (Kaldblods traver)

578001020100477

 • Farge: Svart
 • Årgang: 2010
 • Alder: 14 år
 • Kjønn: Hingst
 • Eier: Antti Ala-Rantala, FI-62375 YLIHÄRMÄ, Psevd: Stam Team
 • Oppdretter: Arvid Evertsen, SANDNES Psevd: Stall Avert
 • Starter: 211
 • 1. plass: 45
 • 2. plass: 32
 • 3. plass: 22
 • Plassering: 55
 • Volte: (13)22,6M
 • Auto: (13)19,2aK
 • Premier: kr 3 672 806

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Jani Ruotsalainen (A) Lahti 09 6/2180 6 15 STR - 0 0
Jani Peräsalo (A) Tampere 03 3/2160 3 6 STR - 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Tampere 04 2/2160 2 10 24,6 5 244 2290 2 290
Juha Lænsimæki (T) Kaustinen 07 4/2120 4 7 25,8 6 129 3435 3 435
Juha Lænsimæki (T) Seinäjoki 08 1/2160 1 8 27,3 4 246 4580 4 580
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 11 3/2100 3 3 29,9a 0 143 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Pori 07 2/2160 2 13 STR - 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 08 10/2120 10 10 28,2a 0 177 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 05 1/2160 1 10 26,1 6 79 4161 4 161
Jani Peräsalo (A) Kouvola 07 2/2120 2 8 25,4 9 290 1040 1 040
Juha Lænsimæki (T) Vermo 07 9/2120 9 9 25,5a 0 102 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Pori 08 1/2140 1 10 25,7 4 14 2496 2 496
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 03 1/2180 1 7 26,7 4 24 4161 4 161
Antti Ala-Rantala (A) Ylivieska 02 2/2640 2 7 24,7 2 16 20803 20 803
Antti Ala-Rantala (A) FINLAND 04 1/2180 1 8 24,1 2 15 7801 7 801
Antti Ala-Rantala (A) Mikkeli 12 6/1609 6 6 19,2a 0 1559 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 10 2/3100 2 8 24,4 4 42 14562 14 562
Antti Ala-Rantala (A) FINLAND 11 5/1609 5 5 21,2a 9 558 10401 10 401
Antti Ala-Rantala (A) Kouvola 07 2/2140 2 11 22,6 4 16 14562 14 562
Antti Ala-Rantala (A) FINLAND 10 7/2140 7 7 24,4a 1 25 104013 104 013
Antti Ala-Rantala (A) Solvalla 05 6/1640 6 6 21,2a 7 388 23860 23 860
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 10 1/2160 1 13 23,4 1 16 72809 72 809
Antti Ala-Rantala (A) Umeå 09 12/1640 12 12 21,0a 2 210 52492 52 492
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 10 4/2140 4 5 23,8 1 14 14562 14 562
Antti Ala-Rantala (A) Forssa 10 1/4240 1 1 27,2 2 26 36405 36 405
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 10 7/2100 7 7 23,1a 1 99 104013 104 013
Juha Lænsimæki (T) Lahti 09 2/2200 2 14 23,9 3 174 46806 46 806
Antti Ala-Rantala (A) Pori 05 6/2609 6 6 25,3a 4 47 20803 20 803
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 10 12/2100 12 12 24,1a 3 134 31204 31 204
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 05 1/2140 1 13 26,0 1 38 15602 15 602
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 03 2/2120 2 5 27,5 3 23 9361 9 361
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 08 2/2160 2 11 25,0 2 21 10401 10 401
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 03 2/2120 2 2 27,1a 3 49 15602 15 602
Antti Ala-Rantala (A) Kuopio 09 1/2100 1 1 28,8ag 0 G 122 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 06 2/2160 2 12 25,0 1 28 18722 18 722
Antti Ala-Rantala (A) Mikkeli 08 1/2100 1 1 25,8a 4 105 14562 14 562
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 08 5/2160 5 7 27,1 5 44 2600 2 600
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 11 5/2160 5 12 27,0 0 40 0 0
Juha Lænsimæki (T) Tampere 06 1/2100 1 1 25,4a 0 - 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Rovaniemi 03 1/2160 1 9 25,2 2 19 40911 40 911
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 08 4/2120 4 4 24,8a 3 76 12273 12 273
Antti Ala-Rantala (A) Mikkeli 11 3/2140 3 11 23,3 2 90 51139 51 139
Antti Ala-Rantala (A) Kouvola 07 11/2100 11 11 24,7a 3 84 21478 21 478
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 03 3/2160 3 5 25,1 1 24 15342 15 342
Antti Ala-Rantala (A) Turku 10 6/2100 6 6 24,2a 0 328 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Tampere 09 11/1600 11 11 23,1a 2 263 51139 51 139
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 10 1/2120 1 1 21,7a 3 300 12273 12 273
Antti Ala-Rantala (A) Torneå 10 3/2120 3 9 24,2 3 36 21478 21 478
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 10 3/1620 3 3 21,8a 4 212 20456 20 456
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 03 6/2120 6 6 22,3a 2 130 40911 40 911
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 04 4/2140 4 4 24,7 1 14 10228 10 228
Antti Ala-Rantala (A) FINLAND 08 5/2160 5 9 23,0 1 37 20456 20 456
Antti Ala-Rantala (A) Ylivieska 06 2/2640 2 9 25,2 g 2 G 15 25570 25 570
Antti Ala-Rantala (A) Mikkeli 12 5/1609 5 5 21,0a 0 870 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 09 3/3140 3 13 25,1 2 35 35797 35 797
Antti Ala-Rantala (A) FINLAND 11 7/1609 7 7 20,5a 9 1727 10228 10 228
Antti Ala-Rantala (A) Jyväskylä 07 10/2140 10 10 23,1ag 0 G 327 0 0
Antti Ala-Rantala (A) FINLAND 11 2/2140 2 2 24,3a 0 79 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Solvalla 05 5/1640 5 5 20,4a 6 856 29916 29 916
Antti Ala-Rantala (A) Umeå 04 2/1640 2 2 21,4a 6 280 9972 9 972
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 09 3/2140 3 10 24,9 1 20 61367 61 367
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 07 9/2120 9 9 23,0a 4 444 30683 30 683
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 02 6/1600 6 6 23,0a 2 76 20456 20 456
Antti Ala-Rantala (A) Tampere 06 1/2140 1 5 23,2 2 56 7159 7 159
Antti Ala-Rantala (A) Pori 09 8/2609 8 8 26,9ag 5 G 82 10228 10 228
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 10 3/2100 3 3 27,5ag 0 G 41 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Joensuu 11 3/2140 3 3 24,8a 3 66 36820 36 820
Antti Ala-Rantala (A) Kuopio 08 2/2100 2 2 25,2a 3 29 30683 30 683
Antti Ala-Rantala (A) Mikkeli 10 5/2100 5 5 25,5a 1 56 71595 71 595
Antti Ala-Rantala (A) Lappeenranta 09 4/2140 4 13 26,2 g 3 G 71 21478 21 478
Antti Ala-Rantala (A) Pori 05 2/2100 2 2 25,4ag 1 G 104 102278 102 278
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 05 2/2140 2 5 26,5 2 91 15342 15 342
Juha Lænsimæki (T) Kouvola 11 2/2120 2 8 25,5 5 169 12273 12 273
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 05 2/2120 2 2 24,7a 3 57 24547 24 547
Antti Ala-Rantala (A) Kuopio 10 3/2140 3 12 dg - 53 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 10 5/2140 5 8 25,7 2 63 42456 42 456
Antti Ala-Rantala (A) Rovaniemi 08 5/2100 5 5 26,1a 1 41 74298 74 298
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 04 3/2100 3 3 25,2a 3 200 22289 22 289
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 09 3/2660 3 9 25,9 4 62 10614 10 614
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 05 3/2160 3 11 dg - 57 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Pori 07 4/2100 4 4 g2 a - 33 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 05 4/3160 4 8 26,6 4 - 4246 4 246
Antti Ala-Rantala (A) Turku 12 7/2100 7 7 22,5ag 5 G 168 42456 42 456
Antti Ala-Rantala (A) Tampere 11 2/1600 2 2 20,3a 2 474 53070 53 070
Antti Ala-Rantala (A) Forssa 11 1/4240 1 8 26,3 1 61 106140 106 140
Antti Ala-Rantala (A) Torneå 11 3/2140 3 8 22,9 g 5 G 112 7430 7 430
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 11 8/1620 8 8 21,5a 0 579 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 07 6/2120 6 6 22,9a 4 463 16982 16 982
Antti Ala-Rantala (A) Ylivieska 09 5/2640 5 10 26,9 2 59 26535 26 535
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 02 2/2160 2 5 23,9 1 13 15921 15 921
Antti Ala-Rantala (A) Pori 06 2/1600 2 2 dg - 67 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 03 1/3140 1 6 25,2 1 21 74298 74 298
Antti Ala-Rantala (A) FINLAND 12 10/1609 10 10 20,6a 6 390 21228 21 228
Antti Ala-Rantala (A) Kouvola 11 8/2100 8 8 22,4a 1 48 42456 42 456
Antti Ala-Rantala (A) Jyväskylä 08 6/2140 6 6 dg - 74 0 0
Antti Ala-Rantala (A) FINLAND 11 3/2140 3 3 24,4ag 6 G 84 10508 10 508
Mika Forss (T) Solvalla 05 7/1640 7 7 20,2ag 7 G 597 15620 15 620
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 10 1/2160 1 11 28,0 g 0 G 70 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kuopio 09 4/1600 4 4 20,6ag 4 G 239 42456 42 456
Antti Ala-Rantala (A) Vermo 03 1/2120 1 1 dg - 47 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Forssa 06 5/2160 5 5 24,8 g 0 G 94 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Pori 06 3/2100 3 3 25,5a 0 92 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Seinäjoki 07 3/2100 3 3 22,5a 1 121 74298 74 298
Antti Ala-Rantala (A) Pori 07 1/2180 1 14 27,5 1 23 21228 21 228
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 11 4/2100 4 4 dg - 245 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kouvola 12 3/2120 3 7 24,2 4 742 25474 25 474
Ari Moilanen (T) Vermo 06 5/2120 5 6 29,2ag 3 G 77 19105 19 105
Antti Ala-Rantala (A) Joensuu 11 9/2140 9 9 dg - 429 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Tampere 11 8/2100 8 8 25,1ag 0 G 485 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Pori 11 5/2100 5 5 25,7a 0 618 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Oulu 09 5/2140 5 11 27,6 g 0 G 447 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 08 2/2160 2 10 STR - 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Tampere 12 11/2140 11 11 27,4a 0 161 0 0
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 04 1/2060 1 5 25,0 g 3 G 78 20000 20 000
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 03 2/2080 2 6 24,6 1 34 18000 18 000
Martine Finsand (A) Forus Travbane 02 2/2060 2 4 M 26,7 1 20 18000 18 000
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 24,7 2 99 9000 9 000
Jørn Bjaanes (A) Bergen Travpark 03 7/1600 7 8 dg - 814 0 0
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 02 1/1620 1 5 24,1 3 27 5000 5 000
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 08 3/2040 3 4 br ag - G 96 0 0
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 05 2/2060 2 3 24,0 1 69 15000 15 000
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 08 9/1600 9 9 20,8a 5 785 8000 8 000
Martine Finsand (A) Forus Travbane 08 1/2100 1 3 M dg - 29 0 0
Jørn Bjaanes (A) Sørlandets Travpark 07 5/1609 5 5 22,4a 1 56 20000 20 000
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 06 4/2080 4 12 23,7 2 405 7000 7 000
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 06 4/2060 4 6 25,5 0 189 0 0
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 05 3/2570 3 4 26,1 g 0 G 168 0 0
Jørn Bjaanes (A) Forus Travbane 20 2/2060 2 3 29,0 - P 0 0
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 07 1/2080 1 9 26,3 2 33 8000 8 000
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 02 2/1620 2 9 24,9 0 67 0 0
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 08 1/2080 1 7 25,0 5 50 8000 8 000
Einar Nedrebø (A) Klosterskogen Travbane 08 8/2100 8 8 24,2a 4 63 12000 12 000
Einar Nedrebø (A) Sørlandets Travpark 06 6/1140 6 6 br ag - G 13 0 0
Einar Nedrebø (A) Jarlsberg Travbane 07 2/1609 2 2 20,5a 0 131 0 0
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 05 3/2060 3 7 23,2 1 64 20000 20 000
Lise Hjetland (A) Bergen Travpark 05 2/1640 2 11 M 24,3 g 4 G 62 10000 10 000
Lise Hjetland (A) Forus Travbane 02 2/1660 2 8 M 24,5 2 20 10000 10 000
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 03 2/1600 2 2 23,6 g 1 G 25 100000 100 000
Einar Nedrebø (A) Klosterskogen Travbane 06 9/2100 9 9 25,3a 2 62 50000 50 000
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 01 4/2060 4 5 26,2 1 12 16000 16 000
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 02 5/1600 5 5 24,4a 1 18 18000 18 000
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 08 1/2040 1 1 25,9 0 71 0 0
Lise Hjetland (A) Forus Travbane 08 1/2080 1 4 M 28,0 1 50 20000 20 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 09 5/2100 5 6 dg - 57 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 09 1/2060 1 10 27,1 0 107 0 0
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 05 4/2060 4 9 24,7 1 35 18000 18 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 23,7 1 45 24000 24 000
Ole-Christian Kjenner (S) Bjerke Travbane 08 5/2160 5 15 dg - 220 0 0
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 08 10/2100 10 10 24,0a 5 85 5000 5 000
Ole-Christian Kjenner (S) Klosterskogen Travbane 02 1/1700 1 1 24,2a 1 39 16000 16 000
Lars Anvar Kolle (T) Bjerke Travbane 02 1/2160 1 3 dg - 88 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Bjerke Travbane 08 5/2160 5 14 dg - 56 0 0
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 09 9/2609 9 9 23,6a 0 463 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 03 5/2060 5 9 24,2 1 23 16000 16 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 24,1 g 5 G 154 8000 8 000
Magnus Teien Gundersen (S) Klosterskogen Travbane 07 4/1700 4 4 22,5a 2 90 9000 9 000
Lise Hjetland (A) Forus Travbane 22 1/2060 1 4 M 32,3 - P 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 10 10/2040 10 10 23,6 7 629 5000 5 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 03 2/1600 2 2 24,6 1 42 18000 18 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 05 12/2040 12 12 25,9ag 0 G 72 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 25,5 2 349 8000 8 000
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 04 5/1609 5 5 26,3ag 5 G 49 3500 3 500
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 09 4/2660 4 4 dg - 922 0 0
Pål Buer (T) Forus Travbane 08 3/2040 3 3 br g - G 663 0 0
Pål Buer (T) Forus Travbane 04 1/2080 1 9 25,9 5 77 3000 3 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 06 4/2080 4 10 dg - 81 0 0
Pål Buer (T) Sørlandets Travpark 06 2/1640 2 2 24,4 3 27 5000 5 000
Petter Braadland (A) Forus Travbane 04 2/2060 2 5 br g - G 595 0 0
Petter Braadland (A) Forus Travbane 05 1/2060 1 5 dg - 147 0 0
Petter Braadland (A) Bergen Travpark 10 2/2100 2 2 24,4 5 466 8000 8 000
Petter Braadland (A) Sørlandets Travpark 06 5/1609 5 5 24,0a 6 17 3000 3 000
Petter Braadland (A) Forus Travbane 05 2/1620 2 6 23,5 2 86 7000 7 000
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 10 7/2040 7 7 25,7 g 0 G 44 0 0
Petter Braadland (A) Forus Travbane 05 3/2060 3 7 24,5 3 57 7000 7 000
Petter Braadland (A) Forus Travbane 05 1/2060 1 7 24,5 2 36 9000 9 000
Petter Braadland (A) Forus Travbane 05 1/2060 1 6 26,6 0 40 0 0
Petter Braadland (A) Forus Travbane 02 2/1620 2 3 25,9 2 73 7000 7 000
Petter Braadland (A) Forus Travbane 04 2/2060 2 5 27,7 4 39 3000 3 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 10 10/1600 10 10 24,3a 6 38 5000 5 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 07 7/2100 7 8 dg - 17 0 0
Kai Johansen (T) Klosterskogen Travbane 09 9/2100 9 9 24,2a 3 49 20000 20 000
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 10 2/2100 2 3 23,2a 5 144 10000 10 000
Rune Wiig (T) Drammen Travbane 10 7/2960 7 15 dg - 149 0 0
Eirik Høitomt (T) Drammen Travbane 05 2/2960 2 9 27,6 4 91 6000 6 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 10 6/2120 6 11 23,5 2 71 30000 30 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 09 10/1600 10 10 23,2a 2 63 30000 30 000
Eirik Høitomt (T) Drammen Travbane 10 5/2120 5 14 dg - 36 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 3/2060 3 9 26,7 g 4 G 28 3500 3 500
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 10 2/2120 2 6 26,1 g 4 G 38 12000 12 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 06 2/2100 2 7 26,7 g 2 G 25 30000 30 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 06 7/1600 7 7 26,0a 1 16 18000 18 000
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 04 2/2140 2 5 25,8 3 125 25000 25 000
Eirik Høitomt (T) Biri Travbane 06 1/2140 1 11 27,5 1 28 60000 60 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 br g - G 17 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 06 2/2040 2 2 26,3 1 15 18000 18 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 04 2/1600 2 2 dg - 23 0 0
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 05 2/2600 2 2 25,5ag 7 G 72 5000 5 000
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 09 5/2600 5 5 26,9a 1 12 30000 30 000
Rune Wiig (T) Haugaland Travpark 07 4/1800 4 4 25,3 1 12 20000 20 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 04 5/2060 5 10 23,6 1 14 100000 100 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 04 3/2120 3 6 24,3 1 25 60000 60 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 09 2/2060 2 8 27,2 g 1 G 26 50000 50 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 27,7 1 10 15000 15 000
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 07 7/2100 7 8 26,9a 0 285 0 0
Petter Braadland (A) Forus Travbane 04 7/2040 7 8 27,5a 1 36 15000 15 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 04 1/2100 1 9 28,6 2 71 25000 25 000
Petter Braadland (A) Forus Travbane 06 1/2060 1 6 28,4 3 34 6000 6 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 07 7/2100 7 7 29,7 1 25 100000 100 000
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 12 9/2100 9 9 27,2a 7 296 5000 5 000
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 09 4/2100 4 5 28,0a 2 208 15000 15 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 01 3/2120 3 9 29,5 1 19 30000 30 000
Rune Wiig (T) Jarlsberg Travbane 03 3/2120 3 11 30,2 3 180 9000 9 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 33,0 g 6 G 412 3000 3 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 3/2060 3 4 37,5 g 4 G 172 5000 5 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 38,7 g 5 G 88 4000 4 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 STR - 0 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 37,5 g 6 G 428 3000 3 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 20 1/2060 1 3 40,0 g - G P 0 0
Antti Ala-Rantala (A) Kaustinen 05 1/2160 1 10 26,1 6 79 3113 3 113
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 24 1/1660 1 5 45,9 - B 0 0
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 24 4/1660 4 6 48,7 - B 0 0