Bli med på "Til Start"

«Til start» er et aktivitetstiltak der man gjennom samlinger med sin hest får oppfølging fra veterinær og hovslager, samt tilførsel av kompetanse knyttet til grunntrening fra rutinerte treningsveiledere.

Målet med «Til start» er følgende:

  • Flere hester til start i travløp/økt startprosent
  • Flere starter per hest/økt startfrekvens
  • Mer holdbare hester
  • Mindre skader
  • Bedre inntjening
  • God møteplass for unge hester og deres eiere/trenere

«Til start» ble etablert i 2011 i Det Norske Travselskaps regi. Knut Olav Dahl og Gunnar Gjerstad hadde idéen til prosjektet, og sammen utviklet de «Til start» til det flotte tiltaket det har blitt. «Til start» blir arrangert i samarbeide med travforbund og travlag, og har blitt en av organisasjonens største aktiviteter.

Den aller første samlingen ble avholdt på Skaret Travbane i Molde. Etter den litt forsiktige starten har prosjektet stadig økt i omfang, og i 2022 ble det avholdt til «Til start»-prosjekter på 17 forskjellige steder.

Med visse lokale tilpasninger legges det normalt opp til at «Til start» for den enkelte årgang starter med en kurskveld på vinteren når hestene har blitt ett år. Den første samlingen med hest avholdes i april/mai. Deretter kommer det ny samling på høsten, og tilsvarende vår- og høstsamling når hestene har blitt to år.

Siden oppstarten har nærmer 3.000 hester deltatt på «Til start». I tillegg til at «Til start» er en veldig fin arena hvor hesteeiere/trenere kan få med seg mye god kunnskap, så er det også en meget fin læringsarena for unge hester.

På «Til start»-samlingene stiller arrangørene både med treningsveileder, veterinær og hovslager.

Vil du være med?

Ønsker du å være med på "Til start" eller har spørsmål om opplegget? Da håper vi å høre fra deg.