Hestevelferd

I travsporten skal hestens velferd alltid komme først – i alle sammenhenger. Det er med stolthet at vi presenterer en sport der hesten innehar hovedrollen, og hvor vi alltid er på hestens side.

Travsporten skal utøves på hestens premisser med respekt for hesten som individ med egenverdi. Hesten skal sikres god helse og trivsel, og det skal tas hensyn til dens naturlige behov

Hestevelferden skal alltid veie tyngst. Travsportens verdigrunnlag setter krav til hele organisasjonen om å bidra til en sunn og god hestevelferd, herunder sørge for at prestasjonsutviklingen skjer innenfor lover og bestemmelser. 

 

Les mer