Avlssjansen

Avlssjansen er et tiltak som både skal avlsstimulerende og innavlsdempende. Tiltaket gjelder i både Norge og Sverige.

Foto: Eirik Stenhaug

Det Norske Travselskap og Svensk Travsport har i samarbeid med forskere på SLU/NMBU utviklet en stimuleringspakke med formål å dempe innavl hos kaldblodstraveren i begge land. Den økonomiske stimuleringen blir lik i Norge og Sverige. Stimuleringspakken har fått navnet «Avlssjansen» og inneholder økonomiske stimuli til føll som er krysset på en slik måte at de tilfredsstiller kravene. I tillegg er det økonomisk stimuli til avlshingster med lavt slektskap til populasjonen.  Tiltakene er ment for hingster og hopper som kan bli mulige fremtidige avlsdyr.

Målet med Avlssjansen er å bidra til produksjon av hester som har mindre slektskap til den øvrige hestepopulasjon. Avlssjansen innebærer flere økonomiske insitamenter til krysninger som leder til individer med lav innavl. I tillegg skal hingster som har lav slektskap til populasjonen gis større muligheter til avlsgodkjenning.

Hva innebærer tiltakene? 

Avlssjansen er for berettigede føll med en innavlsgrad (innavlskoeffisient) på 3,4 eller lavere beregnet over sju generasjoner i verktøyet www.breedly.com.

I Avlssjansen for føll inngår da: 

  1. Føllbidrag: 3 000 kr til hvert ferdigregistrert føll.
  2. Godkjent mønstringsløp* (legges ikke til hestens grunnlag)20 000 kr til eieren og 4 000 kr til oppdretteren (20%).
  3. Prøveløp* (2-3 år) (legges ikke til hestens grunnlag): 10 000 kr til eieren og 2 000 kr til oppdretteren (20%).
  4. Løpspremier* (3 år): 5 000 kr ekstra til eieren og 5 000 kr ekstra til oppdretteren for de tilfeller under de fem første startene som hesten er blant de fem først plasserte i løpet dvs. maksimalt 25 000 kr. Disse premiene legges til hestens grunnlag.
  5. Kriteriesjansen*: Dobbel premie til plasserte hester i både åpen klasse og i hoppekriteriet i Norge for de hester som er førstegangsregistrert i Norge (det beregnes også oppdretterpremier på ekstrapremien). Dette gjelder også for svenske kaldblodshester i de svenske kriteriumsløpene. Disse premier tillegges hestens grunnlag. 

*Gjelder kun hingster og hopper, ikke vallaker, siden tiltakene skal bidra til å finne framtidige avlsdyr.  

For Avlssjansen for hingster med lavt slektskap mot populasjonen, gjelder følgende:

  1. Kåring: Hingster med lavt slektskap til populasjonen (i tråd med vitenskapelige beregninger) som godkjennes av kåringsnemnda med dette grunnlaget (utradisjonell avstamning iht. avlsplanens 3.2.3.), kreves ingen godkjenningsavgift, kun påmeldingsavgift for avlsvurdering. Gjelder fra 2023.
  2. Bedekningsbevis: Hingster som godkjennes av kåringsnemnda med bakgrunn i utradisjonell avstamning betaler ikke avgift for bedekningsbeviset (CEM-test inngår ikke) første året i avl (gjelder kun første året etter godkjenning). Gjelder fra og med bedekningssesongen 2024.
  3. Utradisjonell avstamming: Utradisjonelle avstammede avlsgodkjente hingster (ikke egen hingst på egen hoppe) merkes på www.breedly.com med informasjonstekst.

Breedly.com til hjelp for eiere av avlshopper

Den digitale avlstjenesten breedly.com har en sentral rolle til hjelp for eiere av avlshopper til å velge hingst og se ulike innavlskoeffisienter avhengig av hvilken hingst som benyttes på hvilken hoppe. Det er innavlskoeffisienten på Breedly.com som gjelder for deltakelse i Avlssjansen. Her kan man gjøre testparringer for å se hvilken innavlskoeffisient et avkom får.

For å tydeliggjøre hingster som er verdifulle for rasens genetiske mangfold (utradisjonell avstamming mot populasjonen), er det laget et symbol som hingstene merkes med i breedly.com. Beregningen gjæres vitenskapelig og gjennomføres hvert år, siden populasjonens sammensetning forandres. Dette innebærer at det kan bli forandringer over tid hvilke hingster som blir merket med dette symbolet. Det pågår også arbeide med å utvikle testparringsfunksjonen for å kunne identifisere individer som har lavt slektskap til populasjonen, og ikke bare har en egen lav innavlsgrad.  

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om Avlssjansen? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss i DNT!