Avlskomiteen

Avlskomiteen er valgt på generalforsamlingen i DNT og består av seks personer, henholdsvis tre for kaldblodstraveren og tre for varmblodstraveren. Avlskomiteen er et rådgivende organ for styret i DNT vedrørende avlsrelaterte saker. Her får man protokoller fra komiteens møter.