Svensk-norsk kaldblodsavtale sies opp for reforhandling

Svensk-norsk kaldblodskomite har ytret ønske om å reforhandle avtalen mellom Norge og Sverige. Saken har vært oppe til behandling hos Svensk Travsport (ST) og Det Norske Travselskap (DNT), der det er vedtatt å si opp avtalen for reforhandling.

Foto: Eirik Stenhaug

Det ble første gang inngått en intensjonsavtale mellom daværende Svensk Travsports Centralforbund (STC) og Det Norske Travselskap for kaldblodssporten på Tofte Kongsgård på Dovre i juni 1990. Intensjonsavtalen ble avløst av en ny avtale mellom partene i april 2000. Det er denne avtalen som regulerer samarbeidet mellom partene i dag.

Det er enighet i både Norge og Sverige om at avtalen har bidratt svært positivt til kaldblodssporten i begge land. Svensk-norsk kaldblodskomite har hatt som oppgave å påse at avtalens innhold blir fulgt opp i begge land. Komiteen har den siste perioden gitt uttrykk for at det nå er naturlig å se på avtalen på nytt, for å tilpasse den til de behovene som finnes i dag.

Saken ble behandlet av styret i Svensk Travsport 27. mai som da vedtok å si opp avtalen, for deretter å gå inn i reforhandlinger. Saken ble lagt frem for styret i DNT 31 mai, som vedtok følgende: Avtale mellom Svensk Travsport og Det Norske Travselskap om utvikling av kaldblodssporten av april 2000 sies opp for reforhandling. Norske medlemmer av svensk-norsk kaldblodskomité, komplettert med DNTs generalsekretær, utpekes til DNTs forhandlingsdelegasjon.

Nåværende avtale gjelder til og med 2025, og reforhandlingene er beregnet å starte i september.

Les også