Lokalkjøringer og Hestens Dag

Våren har for alvor meldt sin ankomst over store deler av landet. Det betyr også at mange lokale travsport-arrangementer går i gang. Se oversikt over lokalkjøringer og Hestens Dag som travlag skal arrangere i 2024 her.

Illustrasjonsfoto. Foto: Hesteguiden.com

Rundt om i landet arrangeres lokalkjøringer, som er lokale sports-arrangement med travløp. I tillegg til ordinære travløp avholdes det som regel også både løp for ponnier med barn som kusker, og såkalte montéløp hvor hestene har rytter på ryggen istedenfor en sulky med kusk bak som er mest vanlig.   

Hestens Dag-arrangement kan gjerne sammenlignes litt med Bondelagets “Åpen Gård”. Dog med hesten i fokus. På Hestens Dag presenteres det gjerne litt ulike hesteaktiviteter, og som regel vil det være muligheter for besøkende også å komme nært innpå hester og ponnier. Kanskje kan man også få deltatt aktivt i stell og kjøring eller ridning. 

Oversikt over arrangementer  

DNT har lagd en samlet oversikt over hvor det skal arrangeres lokalkjøringer og Hestens Dag. Gi oss gjerne beskjed om deres arrangement mangler i listen. Send e-post til  

Se oversikt: Lokalkjøringer og Hestens Dag

DNT støtter aktiviteten

DNT bidrar med støtte til disse arrangementene. For Hestens dag er støtten på kr 5.000 pr arrangement. For lokalkjøringer varierer støtten noe etter antall innmeldte hester og og løpene avvikles på en permanent totalisatorbane eller på en lokal bane. Tilskuddet varierer fra kr 7.500 til kr 15.000 pr. arrangement. Tilskuddet gis på bakgrunn av aktiviteten som travlagene rapporterer via travforbundene og til DNT. Rapporteringen skjer via egne skjema, som travlagene har tilgang til her. 

Aktivitetskalender

I vår aktivitetskalender får du oversikt over kurs og aktiviteter som planlegges i det kommende året. I tillegg får du oversikt over travlags-arrangementer som lokalkjøringer og Hestens Dag.

Aktivitetskalender

Les også