Medlemskontingent 2024 er sendt ut

Kontingent for medlemskap i travlag 2024 er sendt ut til medlemmene.

Foto: Eirik Stenhaug.

Kontingenten er sendt ut som eFaktura eller som epostfaktura. Medlemmer uten registrert e-post vil motta sin faktura pr. post i løpet av neste uke. Æresmedlemmer blir automatisk registrert med gyldig medlemskap.
NB! Dersom du ikke har e-faktura og ikke har mottatt fakturaen elektronisk, sjekk spam-mappe (søppelpost).

Kontingenten må betales til DNT sentralt. Vennligst benytt KID, merk at kontonummer for innbetaling av medlemskontingent avviker fra DNTs ordinære kontonummer. Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr. 35,-.

Fakturaen ligger også tilgjengelig på Min Side her travsport.no. Medlemsbevis finnes under "Mitt medlemskap". Trenger du hjelp med innlogging til Min Side, kontakt DNT - post@travsport.no eller tlf. 22 95 60 00.

For spørsmål vedrørende mottatt faktura/ditt medlemskap, vennligst kontakt ditt travlag. Utmelding kan gjøres i Min Side, under "Mitt medlemskap" eller ved å gi beskjed om utmelding til travlaget.

Bytte av travlag gjøres ved å melde seg inn her eller ved å kontakte det aktuelle travlaget. Ved innmelding i nytt lag, skjer utmelding fra opprinnelig travlag automatisk.

Minner om at felles krav for alle lisenser er gyldig medlemskap i et travlag tilsluttet DNT. Gyldig medlemskap gir medlemspris på en rekke tjenester hos DNT. Medlemskontingenten må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig.

Medlemskontingenten går i sin helhet til ditt travlag og er et viktig tilskuddtil driften av laget.

Min Side

Fakturaen for medlemsskap i travlag er tilgjengelig på Min Side, DNTs medlems og kundeportal. Her får du også tilgang til ditt medlemsbevis, i tillegg til en rekke andre opplysninger og funksjoner for medlemmer, trenere og hesteeiere.

Kontakt oss på post@travsport.no dersom du trenger hjelp til å logge inn.

Les også

Organisasjon

Styremøte 18. april

18. april er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Du kan også melde deg på digitalt informasjonsmøte som avholdes etter...