Organisasjon

DNT - en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og travhesten i sentrum!

Hesten som ressurs

Hesten først

Vår virksomhet skal vektlegge den betydningen hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier:

Åpenhet - Tillit - Fair Play - Respekt 

Etiske retningslinjer

Aktuelt

Organisasjon

DNTs jubileumsutvalg

Det Norske Travselskap (DNT) ble stiftet i 1875 og vil i 2025 fylle 150 år. Travsporten er med dette den eldste organiserte sportsorganisasjonen i Norge.
Organisasjon

Styremøte 3. november

3. november er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Du kan også melde deg på digitalt informasjonsmøte som avholdes etter...
Organisasjon

Styremøte 5-6. oktober

5-6. oktober er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Du kan også melde deg på digitalt informasjonsmøte som avholdes etter...

Om Det Norske Travselskap