Styret i DNT

Styreleder Erik Skjervagen
E-post:
Mobil: 950 36 172

Nestleder Bror Helgestad
E-post:
Mobil:   901 22 811

Styremedlem Kari Agerlie
E-post:
Mobil:   951 37 806 

Styremedlem Sindre Lutdal Nyeng
E-post:  
Mobil:  974 11 176

Styremedlem Hans Tronstad
E-post:
Mobil:  941 78 322 

Styremedlem Margrete Dysjaland 
(trakk seg med virkning fra 21. juni 2024)

Styremedlem (Ansattes representant) Roy Kristiansen
E-post:
Mobil:   475 04 867

1. varamedlem Espen A. Schem
E-post:
Mobil:   928 10 284

2. varamedlem Bjørn Steinseth
E-post:  
Mobil:   907 92 359

3. varamedlem May-Lisbeth Olsen
E-post:
Mobil:   997 32 123

Varamedlem (Ansattes representant) Frode Gjesdal
E-post:
Mobil:  926 03 167