Hestevelferd

Travsporten skal utøves på hestens premisser og med respekt for hestens egenverdi som individ. Hesten skal sikres god helse og trivsel, og det skal tas hensyn til hestens naturlige behov.

Les mer om travsportens etiske retningslinjer

Lover og reglement

Her finner du det til enhver tids gjeldende reglement vedrørende antidoping og hestevelferd.

Lover og reglement
  • DNTs Antidopingreglement
  • DNTs Vaksinebestemmelser
  • DNTs Forbuds- og karenstidsbestemmelser på norsk og engelsk

VetApp

VetApp er et hjelpemiddel for veterinærer som skal registrere vaksiner på trav- og galopphester. Alle kan også benytte appen til å søke i karenstider.

Gå til VetApp

Aktuelt

Hestevelferd

Ny hesteklinikk på Klosterskogen

Det har i lengre tid vært stor etterspørsel etter hesteklinikk og veterinærspesialister i Vestfold/Telemark-området. Nå åpner Bjerke Dyrehospital ny klinikk på Klosterskogen, med egne ansatte og me...

Informasjon