Hestevelferd

Travsporten skal utøves på hestens premisser og med respekt for hestens egenverdi som individ. Hesten skal sikres god helse og trivsel, og det skal tas hensyn til hestens naturlige behov.

Les mer om travsportens etiske retningslinjer

Lover og reglement

Her finner du det til enhver tids gjeldende reglement vedrørende antidoping og hestevelferd.

Lover og reglement
  • DNTs Antidopingreglement
  • DNTs Vaksinebestemmelser
  • DNTs Forbuds- og karenstidsbestemmelser på norsk og engelsk

VetApp

VetApp er et hjelpemiddel for veterinærer som skal registrere vaksiner på trav- og galopphester. VetApp er åpen for at alle kan benytte appen til å søke i karenstider.

Gå til VetApp

Aktuelt

Hestevelferd

Løpskjøring i kulde

Over store deler av Norge blåser det inn kalde luftstrømmer fra Nordpolen og Sibir. Det gjør det nødvendig å ta ekstra hensyn til hesten når den skal starte i travløp.

Informasjon