De klassiske travløpene er de gjeveste løpene norskfødte travhester kan vinne. Løpene har lang tradisjon og det er knyttet stor prestisje til dem. 

Kampen om sportens blå bånd

Alle norskfødte hester er automatisk innmeldt til klasseløpene. Innmeldingen opprettholdes gjennom innbetaling av terminbeløp.Klasseløpene er de mest prestisjetunge løpene for norskfødte unghester. For mange traventusiaster er en seier Norsk Travkriterium og Norsk Travderby den ultimate drømmen. I tillegg til betydelig høyere premier enn i ordinære løp, skiller klasseløpene seg ut på flere måter. 

For det første konkurrerer man kun mot jevnaldrende hester. I varmblodsklassen er klasseløpene forbeholdt norskfødte hester, mens klasseløpene for kaldblods er åpnet også for svenskfødte hester gjennom kaldblodsavtalen. Avslutningsvis skiller klasseløpene seg ut via finansieringen - klasseløpene er innskuddsløp, det vil si at en stor del av premiene som deles ut er finansiert av eierne gjennom termininnskudd og til slutt en avgift ved starterklæring.