Profesjonell trening

Mange velger å være hesteeier uten å trene eller stelle hesten selv. Da benytter man seg av en profesjonell travtrener som mot en avgift tar vare på, trener og starter med hesten.

Illustrasjonsfoto. Foto: Eirik Stenhaug

Å eie hest på en profesjonell trenerstall er helt normalt i Norge, såvel som i resten av verden. Med profesjonell trenerstall mener vi en stall som drives av en trener med påkrevd utdanning og lisens. Hesten blir med det fullt ivaretatt av stallens personell, mens eieren betaler en avgift mot jobben som gjøres. Mange eiere velger i tillegg å besøke hesten sin regelmessig og delta i stallens ulike aktiviteter. For mange mennesker er dette en sosial og hyggelig fritidsaktivitet, med stor glede og spenning. 

Avgiften man betaler på trenerstall varierer, dette alt etter hestens behov og de fasilitetene stallen tilbyr. I Norge finnes profesjonelle trenere hele veien fra nord til sør. 

Kom i kontakt med en profesjonell travtrener

Ønsker du hjelp til å komme i kontakt med en trener som holder til i et område nær deg? Vennligst ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg.