Andelslag

Å være hesteeier bidrar til å skape glede og spenning i hverdagen. Mange syns at det å eie hest kan være litt dyrt. Løsningen er å starte andelslag! I et andelslag investerer du pengene i drømmer, opplevelser og sosialt fellesskap – kun for en brøkdel av prisen og risikoen. Her følger noen gode råd til deg som ønsker å starte et andelslag og vårt forslag på andelslagsvedtekter.

Illustrasjonsfoto. Foto: Eirik Stenhaug

Begeistringen og forventningen er stor når flere eiere av en andelshest møtes for å følge hesten sin til start. Det at flere er med å eier, gjør at innkjøp av hesten og de månedlige regningene blir langt lavere enn om man står alene. På denne måten kan man bli med på en hest med uten at det blir for dyrt. Samtidig er det viktig å ha kjøreregler for en trygg og sikker drift av andelslaget. 

Antall eiere kan variere, det kommer an på hvor mange man ønsker å ha med, hvor mye penger hver vil bruke, og hvor omfattende administrasjon av andelslaget man ser for seg. På forhånd er det smart om alle er enige om ambisjonsnivået, og om det skal satses på unghest eller en voksen løpshest. Fordelen med en unghest er muligheten for å kjøpe den aller beste uten at innkjøpsprisen nødvendigvis er altfor høy. Ulempen kan være at det tar tid før hesten er startklar, og at man ikke kjenner hestens potensiale på dette tidspunktet. Kjøper man voksen løpshest kan man raskere få se hesten i løp. Vi har laget et sett med normalvedtekter for andelslag for å bidra til å lette den daglige driften. Et andelslag er en liten organisasjon som bør drives godt slik at alle føler de er med, og får noe tilbake (først og fremst spenning og opplevelser) for investeringen sin.

Økonomi står sentralt i vedtektene. Andelslaget skal ha sin egen bankkonto der eiernes innskudd og innkjørte premier går inn, og utgifter og eventuelt overskudd går ut. For å unngå at noen skal få oppgaven med å kreve inn penger fra venner som ikke betaler, er prinsippet at alle penger andelslaget bruker er innhentet fra medeierne på forhånd. Dette skjer gjennom avtalte, faste trekk fra den enkeltes bankkonto. Samtidig er det retningslinjer for hva som skjer hvis man likevel ikke bidrar til fellesskapet. 

Informasjon betyr svært mye for opplevelsen av å være med i et andelslag. Det er viktig at den som er ansvarlig for kontakten med hestens trener, innhenter og deler sin informasjon med alle. Dette kan gjøres via mange kanaler, eksempelvis sosiale medier, e-post og egen hjemmeside for andelshesten. 

Vedtektene gir også kjøreregler for medbestemmelse når viktige avgjørelser for hesten skal tas. Enkelte saker kan bare avgjøres på årsmøtet, andre krever et medlemsmøte. Samtidig må trener og andelslagsbestyrer ha rom for dag-til-dag avgjørelser. 

Forslag til ansdelslagsvedtekter får du under "informasjon og søknad" på travsport.no.